Hjem
Det juridiske fakultet
VIDEREUTDANNING | KOMMUNAL LEDELSE

UiB utarbeider Executive master i kommunal ledelse

Universitetet i Bergen utvikler en tverrfaglig master i kommunal ledelse. Første modul starter opp 2021. – Programmet treffer kommunens behov svært godt, sier universitetsdirektør og tidligere kommunaldirektør Robert Rastad.

Executive master
Førsteamanuensis Roald Hopsnes (t.v.) er progamransvarlig for det nye masteren, som er under utvikling. Han er ekspert på kommunalrett og forvaltningsrett og har blant annet jobbet i ti år for Kommuneadvokaten i Bergen. UiB-direktør Robert Rastad har 18 års erfaring fra toppledelsen i Bergen kommune.
Foto/ill.:
UiB.

Hovedinnhold

Kommuner og fylkeskommuner står overfor omfattende omstillinger. Kommunale ledere på ulike nivå må derfor ha en bred og sammensatt kompetanse for å kunne bidra til å drifte, utvikle og forbedre komplekse organisasjoner gjennom endring og omstillingsprosesser. 

I samarbeid med Statsforvalteren i Vestland (tidl. Fylkesmannen) jobber Universitetet i Bergen (UiB) med å utvikle et helt nytt tverrfaglig erfaringsbasert masterprogram, som skal gi kommunale ledere den breddekompetanse de trenger. 

– Jeg er veldig glad for at UiB nå holder på å utvikle et så godt tilbud til ledere i kommunesektoren. Ledelse i kommuner byr på spennende utfordringer med mange komplekse og krevende problemstillinger, og det er stort behov for et slikt masterstudium som adresserer dette eksplisitt for disse lederne, sier UiB-direktør Robert Rastad, tidligere kommunaldirektør i Bergen.  

Unik tverrfaglighet

Ulikt mange andre ledelsesprogram skal det nye masterprogrammet bygge på en unik tverrfaglighet, som gjenspeiler mange av de fagfeltene som er relevante for kommunal ledelse. Både jurister, samfunnsøkonomer, statsvitere og psykologer skal undervise fra sine fagfelt i programmet.

– Fordelen med å være et stort universitet er at vi kan trekke inn flere fagmiljøer og lage en unik gruppe, sier programansvarlig Roald Hopsnes, førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet, UiB.

Masterprogrammet skal bestå av fire frittstående moduler, som kan tas enkeltvis eller settes sammen til en full mastergrad, inkludert en avsluttende masteroppgave. 

Bygger på mange års samarbeid

Masterprogrammet utvikles for kommunale og fylkeskommunale ledere, eller personer som har ambisjoner om å bli leder i kommunal sektor. Programmet vil også passe for personer som enten jobber eller planlegger å jobbe hos Statsforvalteren eller andre deler av offentlig forvaltning. 

– Initiativet til å utvikle en erfaringsbasert master som er tverrfaglig og skreddersydd for ledere i kommunal sektor, bygger på et mangeårig samarbeid med Statsforvalteren om utvikling av etter- og videreutdanningstilbud, sier Hopsnes.

– I tillegg har vi hatt en god dialog om kompetansebehovene i kommunene og fylkeskommunene,

– Programmet treffer godt

UiB-direktøren har selv deltatt i toppledelsen, både administrativt og politisk, i Bergen kommune i 18 år. Han ser ikke bort fra at han selv ville tatt masterprogrammet, dersom han fortsatt var ansatt i kommunen.

– Jeg ville absolutt ha vært interessert i dette. Mine erfaringer er fra Bergen kommune, som er landets største primærkommune, og vi måtte utvikle egne program fordi det ikke fantes noe som traff oss godt nok tidligere. Jeg synes UiBs planlagte Executive master treffer dette behovet svært godt, sier Robert Rastad.

Første modul høsten 2021

Den første modulen er klar og starter allerede høsten 2021. Modulen tar for seg det rettslige, politiske og økonomiske handlingsrommet for kommunale ledere og hvordan du som leder kan utnytte dette til å drifte, fornye og forbedre organisasjonen.