Hjem
Det juridiske fakultet
UTILREGNELIGHET | DIMENSIONS

Søker felles forståelse om psykisk sykdom og utilregnelighet

Jussprofessor Linda Gröning, psykiater Unn K. Haukvik og filosof Susanna Radovic setter søkelys på vrangforestillinger og utilregnelighet. Målet er en felles forståelse på tvers av fagområder og bedre rettslige avgjørelser.

DIMENSIONS
Professor Linda Gröning holdt det tverrfaglige foredraget Criminal Insanity – Medical, Philosophical and Legal Perspectivesom, I Bergen Global sine lokaler. Her ser vi (f.v.) Susanna Radovic, Unn K. Haukvik og Linda Gröning.
Foto/ill.:
Kim E. Andreassen

Hovedinnhold

Mens psykoser vanligvis knyttes til psykiatriske lidelser, kan det være vanskelig å skille mellom vrangforestillinger og ideologiske overbevisninger. Dette var en utfordring som kom til syne i 22. juli-saken i spørsmålet om utilregnelighet.

– I Norge og andre deler i verden finnes det for liten kunnskap om psykisk sykdom i rettssystemet. Det går utover rettsikkerheten og sikkerheten til samfunnet, sier professor Linda Gröning ved Det juridiske fakultet. Hun leder DIMENSIONS, som er støttet av Forskningsrådet.

Torsdag 19. august ga Gröning det tverrfaglige foredraget Criminal Insanity – Medical, Philosophical and Legal Perspectives, i regi av Centre on Law and Social Transformation. 

– Med en tverrfaglig tilnærming får vi inn flere perspektiver som øker forståelsen for kompleksiteten rundt vrangforestillinger og strafferettslig utilregnelighet. Målet er økt kunnskap og bedre rettslige avgjørelser, sier Gröning. 

Med seg hadde Gröning seg psykiater og førsteamanuensis Unn K. Haukvik ved Universitetet i Oslo og Filosof Susanna Radovic ved Gøteborgs Universitet. Alle er knyttet til DIMENSIONS-prosjektet. 

Sammen forsøkte de å finne ut om det er mulig å finne en felles språk og tilnærming til problematikken.

– Psykiatere, filosofer og jurister snakker litt ulike språk når det gjelder utilregnelighet. Vi bruker de samme ordene, men de har ulik mening. I dette prosjektet håper vi å få til å snakke det samme språket, sier Haukvik

– Filosofien kan bidra til å få overblikk over hva vi egentlig mener når vi snakker om ansvar og utilregnelighet, og siden bygge et holdbart system for å velge det mest rimelige synet på problematikken, sier Radovic.