Hjem
Det juridiske fakultet
ENERGIOMSTILLING | HAVVIND

Ruth Grung lyttet til UiB-jurister om havvind

Stortingsrepresentant Ruth Grung (AP) besøkte UiB-jurister og eksperter tilknyttet Bergen Offshore Wind Centre for å oppdatere seg på energiomstilling og havvind.

Ruth Grung på UiB.
På møtet var (f.v) Ingunn Myklebust, Ragnhild Helle Nyheim, Henrik Jorem, Ruth Grung, Ignacio Herrera Achustegui, Finn Gunnar Nielsen, Eirik Finseraas, Kristin Guldbrandsen Frøysa og Berte-Elen Reinertsen Konow.
Foto/ill.:
Kim E. Andreassen

Hovedinnhold

Ruth Grung er medlem av Energi- og miljøkomiteen på Stortinget og skal jobbe videre med energimeldingen «Energi til arbeid» som regjeringen la frem i juni. Torsdag 26. august besøkte hun juss-miljøet ved Universitetet i Bergen (UiB) på eget initiativ. Til stede var også UiBs energidirektør Kristin Guldbrandsen Frøysa og andre tilknyttet Bergen Offshore Wind Centre. 

– Juss-miljøet ved UiB er veldig sterkt og rettsvitenskapen er helt avgjørende for at vi får en åpen og rettferdig energiomstilling, som befolkningen kan gå med på. Det innebærer for eksempel utbygging av havvind, sier Grung.

På møtet ble det blant annet diskutert konsesjonsprosessene rundt havvind, fordeler og ulemper rundt auksjoner for havvind, EØS-regelverket til bruk i norske farvann og ikke minst hvordan man skal gå frem for å fjerne plattformer og gammel infrastruktur fra oljenæringen. 

Møtet ble ledet av førsteamanuensis Ignacio Herrera Anchustegui ved Det juridiske fakultet, UiB. Han sier at dialog mellom akademikere og politikere er veldig viktig. 

– I dag har vi har blitt hørt og vi har fått vist hvordan juss-forskningen er avgjørende for det grønne skiftet. Det er også viktig for oss akademikere å få direkte innsikt i hvilke saker som er aktuelle og diskutere med politikerne hvordan vi best kan bidra. 

– Det juridiske fakultet er åpent for politikere fra alle partier som vil diskutere det grønne skiftet, understreker Ignacio Herrera Anchustegui.