Hjem
Det juridiske fakultet
UiB 75 ÅR

Jusstudiet i fremtiden

Det juridiske fakultet markerer UiB sitt 75-årsjubileum med å se fremover, og inviterer til de viktigste debattene om jusstudiet i årene som kommer. Hva skal jurister kunne, hvilke roller skal jurister ha og hvilken kvalitet blir det på beslutningene som fremtidige jurister tar?

Studenter på jussbygget
Foto/ill.:
Ingvill Festervoll Melien, UiB

Hovedinnhold

1400-1500 Debatt I: Autonomi eller rammeplan?

Våren 2021 åpnet regjeringen for at også andre læresteder enn UiB, UiO og UiT kan søke om å utstede master i rettsvitenskap. Dette åpner for en spennende debatt om innholdet i jusstudiet og hvilke ferdigheter vi skal forvente at en ferdig jurist har. Er tiden inne for å gi en rammeplan for jusstudiet eller bør lærestedene fortsatt ha autonomi til å bestemme studiets innhold?

Prodekan og professor Ragna Aarli leder debatten. I panelet sitter:

o   Karl Harald Søvig, professor og dekan ved Det juridiske fakultet, UiB 
o   Vegard Solbakk Fuglseth, student og leder av JSU Bergen
o   Amir Sasson, professor og prorektor, BI 
o   Kirsten Bleskestad, tingrettsdommer og leder for Dommerforeningen  
 

1530-1630 Debatt II: Et mer inkluderende jusstudium?

Jurister har blitt kritisert for å være en temmelig homogen gruppe mennesker. Hvordan kan vi sikre at jusstudiet i fremtiden rekrutterer bredt på tvers av sosioøkonomisk status, og at studiets innhold reflekterer samfunnet med tanke på religionstilhørighet, minoritetsbakgrunn, funksjonsevne, kjønnsidentitet og seksuell legning?

Visedekan og professor Halvard Haukeland Fredriksen leder debatten. I panelet sitter:  

o   Ragnhild Hennum, professor og dekan ved Det juridiske fakultet, UiO 
o   Anna Medbøe Tamuly, student og leder av Juristforeningen i Bergen
o   Vani Khandelwal, student og leder av Mino.Jur Bergen 
o   Håvard Holm, President i Juristforbundet 
o   Magni Elsheim, førstelagmann ved Gulating lagmannsrett  
o   Lotte Tvedt, advokat hos Regjeringsadvokaten