Hjem
Det juridiske fakultet
MATNINGSDAL | FESTSKRIFT

Feiret Matningsdal med festskrift

Det juridiske fakultet markerte 70-årsdagen til høyesterettsdommer Magnus Matningsdal med seminar og festskrift.

Neste
Matningsdal. Festskrift.
Magnus Matningsdal, flankert av høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie og dekan Karl Harald Søvig, ble feiret på Det juridiske fakultet 29. september.
Foto/ill.:
Knut Martin Tande
1/11
Matningsdal. Festskrift.
Magnus Matningsdal under markeringen i Auditorium 1.
Foto/ill.:
Knut Martin Tande
2/11
Matningsdal. Festskrift.
Dekan Karl Harald Søvig ønsker velkommen.
Foto/ill.:
Knut Martin Tande
3/11
Matningsdal. Festskrift.
Professor Linda Gröning og professor Asbjørn Strandbakken forteller om strafferettsmiljøet i Bergen.
Foto/ill.:
Knut Martin Tande
4/11
Matningsdal. Festskrift.
Professor Jørn Jacobsen om maktbegrepet i strafferetten.
Foto/ill.:
Knut Martin Tande
5/11
Matningsdal. Festskrift. i
Professor Gert Johan Kjelby snakker om Politi- og påtalerettsprosjektet.
Foto/ill.:
Knut Martin Tande
6/11
Matningsdal. Festskrift.
Mange av medlemmene av Høyesterett var tilstede under markeringen.
Foto/ill.:
Knut Martin Tande
7/11
Matningsdal. Festskrift.
Stipendiat Martin Mindestrømmen presenterer sitt prosjekt: Fare og risiko som grunnlag for tvungent psykisk helsevern – en studie av strafferettens farebegrep.
Foto/ill.:
Knut Martin Tande
8/11
Matningsdal. Festskrift.
Stipendiat Marte Habbestad Mo presenterer: Forvaring som straff. Forvaring i norsk rett: En analyse av prøveløslatelse.
Foto/ill.:
Knut Martin Tande
9/11
Matningsdal. Festskrift.
Stipendiat Johannes Lundby Mella presenterer: Advokaters taushetsplikt - En rettsvitenskapelig studie av de konstitusjonelle og menneskerettslige rammer for konfidensiell rettslig bistand.
Foto/ill.:
Knut Martin Tande
10/11
Matningsdal. Festskrift.
Magnus Matningsdal for overrakt festskriftet Med ære og samvittighet.
Foto/ill.:
Knut Martin Tande
11/11
Tilbake

Hovedinnhold

På selveste 70-årsdagen ble avgående høyesterettsdommer og æresalumn, Magnus Matningsdal, feiret med et seminar ved det Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, onsdag 29. september. Han går av som høyesterettsdommer 30. september. 

Under markeringen holdt både professorer og stipendiater ved fakultetet presentasjoner over sine pågående forskningsprosjekter, hvor mange av Høyesteretts medlemmer var til stede. Ikke minst fikk Matningsdal overlevert festskriftet Med ære og samvittighet.

– Dette er veldig stas. At jeg nå har fått et omfattende festskrift til meg, det kom enda mer overraskende på meg enn st. Olavs orden som jeg nylig mottok. Jeg hadde ikke regnet med at en menig dommer skulle få et festskrift, sier Matningsdal, en smule beskjedent.

Festtidsskriftet er utgitt på Gyldendal. Som redaktører står professor Asbjørn Strandbakken, professor Berte-Elen Konow, professor Ragna Aarli ved UiB og høyesterettsdommerne Per Erik Bergjsø, Knut H. Kallerud.

– Matningsdal har vært en hel sentral bidragsyter for å bygge opp strafferettsmiljøet i Bergen både som inspirator, ambassadør for UiB, foreleser og veileder, sier professor Asbjørn Strandbakken, ved Det juridiske fakultet, UiB.

Strandbakken sier at Matningsdal også ga betydelig bidrag til studiemiljøet, ved å være en pådriver for etablering av ordningen arbeidsgruppeledere, som også er en grunnstein i dagens studieordning.

Festskriftet har bidrag fra ni av fakultetets ansatte. Åpen tilgang til boken finner du her.