Hjem
Det juridiske fakultet
Prøveforelesning

Prøveforelesning: Torhild Nordtveit

Torhild Nordtveit prøveforeleser for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med temaet «Metoder og resultat i nordisk formuerettslig forskning.»

Hovedinnhold

Prøveforelesningen vil bli holdt fysisk i Auditorium 2 i Jussbygget og er åpen for alle interesserte.