Hjem
Det juridiske fakultet
Prøveforelesning

Prøveforelesning: Guri Lindblad

Guri Lindblad prøveforeleser for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med temaet ”Beregningsgrunnlaget for merverdiavgift, med særlig vekt på tilfeller hvor selvstendige ytelser omsettes samlet»

Hovedinnhold

Prøveforelesningen vil bli holdt fysisk i Seminarrom 1 i Jussbygget og er åpen for alle interesserte.