Hjem
Det juridiske fakultet
GRADSMONOPOL | JUSS

Disse har søkt om å tilby master i rettsvitenskap

Endring i gradsforskriften åpner for at flere læresteder kan utdanne jurister. Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger og Handelshøyskolen har BI sendt inn søknader.

Gradsmonopol Juss.
Alle krav må være oppfylt for å få akkreditering av NOKUT for å kunne tilby master i rettsvitenskap.

Hovedinnhold

Da forrige regjeringen i mars la frem en stortingsmelding om fremtidig styring av Universitets- og høyskolesektoren, kom det fram at monopolbestemmelsene for rettsvitenskap, psykologi og fjernes. Tanken er å spre utdanning av visse yrkesgrupper på flere læresteder.

– Vi opphever det mange har opplevd som en uheldig og lite konsekvent monopolsituasjon som tilgodeser et fåtall institusjoner og studiesteder, sa daværende minister for forskning og høyere utdanning, Henrik Asheim, til Aftenposten ved framleggelsen av meldingen, resitert av Juristen.

Asheim mente at muligheten til å utdanne seg flere steder kan gi grobunn for nye ideer og styrke det faglige miljøet. Asheim viste til at for eksempel innenfor ingeniørutdanningen konkurrerer universiteter og høyskoler om de beste søkerne. 

– Det er inkonsekvent at dette skal gjelde for utdanning av ingeniører, men ikke for jus, sa han.

Det er Støre-regjeringen og forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) som leder dette feltet politisk nå.

Gradsforskriften ble opphevet før sommerferien 2021 og flere utdanningsinstitusjoner har søkt NOKUT om akkreditering som gir lov til å tilby full utdanning i rettsvitenskap. BI søker om master i rettsvitenskap. Universitetet i Agder og Universitetet i Stavanger søker om master i rettsvitenskap.

Les hele saken i Juristen her.