Hjem
Det juridiske fakultet
JUBILEUMSDEBATT

Feiret 75-årsjubileum med høyaktuelle debatter

Hvordan skal fremtidens jussutdanning se ut etter gradsmonopolet og hvordan skal jusstudiet rekruttere studenter med en bredere bakgrunn? Dette var tema som skapte frisk debatt da Det juridiske fakultet feiret UiBs 75-årsjubileum.

Neste
JubiLEUMSDEBATT.
Debatt om fremtidens jusstudium. I panelet ser vi f.v: dekan Karl Harald Søvig, leder av dommerforeningen Kirsten Bleskestad, leder av JSU Bergen Vegard Solbakk Fuglseth, dekan Ragnhild Hennum ved Det juridiske fakultet UiO og prorektor Amir Sasson ved BI.
Foto/ill.:
Kim E. Andreassen
1/10
JUBILEUMSDEBATT.
Prodekan for forskning Ragna Aarli leder debatten.
Foto/ill.:
Kim E. Andreassen
2/10
JUBILEUMSDEBATT.
Visedekan for utdanning Halvard Haukeland Fredriksen leder debatt om mangfold i jussen. I panelet ser vi f.v. advokat Lotte Tvedt ved Regjeringsadvokaten, leder av Mino.Jur Vani Khandelwal, leder av Juristforeningen Anna Medbøe Tamuly, president i Juristforbundet Håvard Holm og førstelagmann ved Gulating lagmannsrett Magni Elsheim.
Foto/ill.:
Kim E. Andreassen
3/10
JUBILEUMSDEBATT.
Fra Det juridiske fakultets markering av UiBs 75-årsjubileum.
Foto/ill.:
Kim E. Andreassen
4/10
JUBILEUMSDEBATT.
Fra Det juridiske fakultets markering av UiBs 75-årsjubileum.
Foto/ill.:
Kim E. Andreassen
5/10
JUBILEUMSDEBATT.
Fra Det juridiske fakultets markering av UiBs 75-årsjubileum.
Foto/ill.:
Kim E. Andreassen
6/10
JUBILEUMSDEBATT.
Fra Det juridiske fakultets markering av UiBs 75-årsjubileum.
Foto/ill.:
Kim E. Andreassen
7/10
JUBILEUMSDEBATT.
Fra Det juridiske fakultets markering av UiBs 75-årsjubileum.
Foto/ill.:
Kim E. Andreassen
8/10
Jubileumsdebatt.
Fra Det juridiske fakultets markering av UiBs 75-årsjubileum.
Foto/ill.:
Kim E. Andreassen
9/10
JubiLEUMSDEBATT.
Fra Det juridiske fakultets markering av UiBs 75-årsjubileum.
Foto/ill.:
Kim E. Andreassen
10/10
Tilbake

Hovedinnhold

Det juridiske fakultet markerte UiBs 75-årsjubileum med fremtidsrettet debatter, fredag 29. oktober. Den ene debatten tok for seg fremtidens jusstudium etter at gradsmonopolet ble opphevet. Våren 2021 åpnet regjeringen for at også andre læresteder enn UiB, UiO og UiT kan søke om å utstede master i rettsvitenskap. Dette åpnet for en frisk debatt om innholdet i jusstudiet og hvilke ferdigheter man skal forvente at en ferdig skal ha jurist ha. 

Den andre debatten tok for seg mangfold i jussen. Jurister har blitt kritisert for å være en ganske homogen gruppe mennesker. Panelet diskuterte hvordan man sikre at jusstudiet i fremtiden rekrutterer bredt på tvers av sosioøkonomisk status, og at studiets innhold reflekterer samfunnet med tanke på religionstilhørighet, minoritetsbakgrunn, funksjonsevne, kjønnsidentitet og seksuell legning.

Etter debattene var det duket for mat og mingling.