Hjem
Det juridiske fakultet
BEDRE LÆRING | JUSS

Færstad vil bort fra monologpregede jussforelesninger

Med midler fra Diku startet Universitetet i Bergen i år opp med et treårig prosjekt som skal gi mindre monologpreget kunnskapsoverføring og mer aktive jusstudenter.

Jan-Ove Færstad
Professor Jan-Ove Færstad ønsker å endre kulturen på fakultetet og skape en forståelse for at studentene lærer best når de er aktive.
Foto/ill.:
Kim E. Andreassen

Hovedinnhold

– Tradisjonelt har jusutdanningen vært dominert av monologpregede forelesninger, og undervisningen har vært basert på en tanke om kunnskapsoverføring. Studentene mottar kunnskap, og jobber riktignok med noen oppgaver på siden, men det har vært en veldig distanse mellom student og foreleser, sier professor Jan-Ove Færstad, ved Det juridiske fakultet, UiB, til Juristen.

Færstad har satt seg fore å gjøre noe med akkurat dette. I fjor høst fikk prosjektet «Bedre læring, bedre jurister», som han leder, nesten fem millioner i støtte fra Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku), og 1. januar i år startet de opp.

– Vi vil skape mer interaksjon mellom underviser og student gjennom studiet, og har fått midler til å rulle ut et prosjekt som tar for seg de tre første årene av studiet i første omgang, forteller Færstad.

Prosjektet ønsker å endre kulturen på fakultetet og skape en forståelse for at studentene lærer best når de er aktive. Færstad er også opptatt av at den type ferdigheter studentene tilegner seg gjennom er mer aktiv læringsprosess skal være noe også sensorene verdsetter i sensuren.

Les hele saken i Juristen.