Hjem
Det juridiske fakultet
JUREVAL

– Helt klart i toppsjiktet på forskning

Forskningsrådets evaluering av rettsvitenskapen i Norge (JUREVAL) plasserer forskningen ved UiB i toppsjiktet.

JUREVAL - UiB.
De arbeidene som forskerne våre gjør er med på å prege rettsutviklingen, sier dekan Karl Harald Søvig.

Hovedinnhold

Siden 2020 har Forskningsrådet gjennomgått seks institusjoner som tilbyr rettsvitenskap i Norge i perioden 2010-2019, under navnet Evaluering av rettsvitenskapelig forskning i Norge (JUREVAL). Rapporten fra evalueringen ble lansert 25. november. 

Komiteen i JUREVAL mener at den rettsvitenskapelige forskningen ved det Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen er av "generelt god karakter, og befinner seg helt klart i toppsjiktet blant de evaluerte institusjonene." Komiteen peker også på at ph.d.- stipendiatene ser ut til å være godt integrert i forskningsmiljøene via forskningsgruppene på fakultetet. 

– Komiteen har lagt ned et grundig arbeid, og rapporten er interessant for alle med interesse for rettsvitenskapelig forskning. Jeg vil særlig fremheve komiteens funn knyttet til samfunnspåvirkning (impact). Forskerne våre er med på å prege rettsutviklingen, sier dekan Karl Harald Søvig, ved Det juridiske fakultet, UiB. 

– Samtidig skriver komiteen at fakultetet er i en sårbar situasjon med begrensede økonomiske ressurser, påpeker han.

Videre trekker rapporten fram som positivt at motiverte og talentfulle jusstudenter oppfordres til å søke på masterstudiet tilknyttet forskerlinjen, som er et program hovedsakelig rettet mot studenter som vurderer en karriere innen akademia. 

Komiteens viktigste anbefalinger til fakultetet er at forskerlinjen gjøres permanent, samt at antallet forskergrupper reduseres, at fakultetet prioriterer én eller to større søknader om finansiering.

– Jeg tenker at det er et godt grep å gjøre forskerlinjen permanent, sier Søvig.

– Det kan være en god idé å redusere antall forskergrupper, men her må vi ta en intern diskusjon. Jeg er heller ikke fremmed for å prioritere én eller to større søknader, og det var nettopp dette fakultetet gjorde i forbindelse med forrige SFF-runde, sier Karl Harald Søvig.