Hjem
Det juridiske fakultet
GDPR | MASTEREMNE

Tilbyr masteremne i personvern og GDPR

Retten til privatliv og personvern blir stadig utfordret i kjølvannet av den teknologiske utviklingen. Førsteamanuensis Malgorzata Cyndecka tilbyr et masteremne til våren, som gjennomgår EUs GDPR-regler og personvern i vår digitale tidsalder.

GDPR, UiB.
GDPR-reglene kan virke kompliseret og uoversiktlige. Nå kan du få god veiledning via et masteremne på Det juridiske fakultet. 
Foto/ill.:
Colourbox.

Hovedinnhold

Til våren starter masteremnet Privacy and Data protection – GDPR ledet av førsteamanuensis Malgorzata Cyndecka, ved Det juridiske fakultet, UiB. Kurset tar for tolkninger av EUs GDPR-regelverk, som i utgangspunktet kan virke komplisert og uoversiktlig. 

– Kurset gir en unik mulighet til å få en god forståelse av juss som ikke akkurat er den enkleste. Tvert imot. Tolkning og anvendelse av GDPR og personopplysningsloven er utfordrende på grunn av måten selve regelverket er formulert på, samt behovet for å tolke det i lys av teknologi som blir stadig mer avansert og inngripende, sier Cyndecka. 

Hverdagen blir mer digital

Den digitale teknologien blir stadig mer kompleks og omfattende. Den gjelder for privatpersoner, grupper og virksomheter. Måten vi lever på innebærer at vi bevisst eller ubevisst deler våre personopplysninger, med mange flere aktører enn vi er klar over. 

– Mangel på denne bevisstheten, på kunnskap om egne rettigheter og plikter til de som behandler våre personopplysninger kan være svært skadelig, sier Cyndecka.  

Både vanlige borgere og jurister må forholde seg til mange personvernrettslige spørsmål etter hvert. Disse er ikke bare knyttet til GDPR, men også forbundet med andre rettsområder som arbeidsrett, konkurranserett, forvaltningsrett, barnerett eller immaterielle rettigheter, ifølge Cyndecka.

– Sist, men ikke minst, så må alle jurister som vil jobbe med digitalisering og kunstig intelligens ha en forståelse for personvernregelverket, påpeker hun. 

Grundig gjennomgang 

På masteremnet til våren får studentene en grundig forståelse av hvordan regelverket fungerer, hvilke hensyn som er relevante og hvor man skal finne svar på flere spørsmål som vil dukke opp. De skal lære seg å anvende regelverket for å svare på stadig nye spørsmål. 

– Studentene utfordres til å tenke selvstendig, ta egne vurderinger. I deres egne prosjekter skal de komme med løsninger som personvernjurister er nødt til å finne når de jobber med både offentlige myndigheter, multinasjonale konserner og små start-ups som vil implementere banebrytende teknologi, sier Malgorzata Cyndecka.