Hjem
Det juridiske fakultet
ENERGIOMSTILLING | HAVVIND

Millioner til raskere utbygging av norsk havvind

Med 56 millioner i støtte møtes akademia, industrien og staten for å få fortgang i utbygging av havvindparker på norsk sokkel. Førsteamanuensis Ignacio Herrera Anchustegui ved Det juridiske fakultet leder deler av to arbeidspakker i det regionale samarbeidsprosjektet ImpactWind Sørvest, innvilget av Forskningsrådet.

Havmøller.
Forskningsrådet innvilger prosjektet ‘ImpactWind Sørvest’ med et totalbudsjett på 56 millioner.
Foto/ill.:
Colourbox.

Hovedinnhold

– Det juridiske fakultet er en viktig del av ImpactWind Sørvest. Vi har mange gode forskere som jobber med energi til havs, miljørett og markedsrett, som skal bidra, sier Ignacio Herrera Anchustegui, ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen (UiB).

ImpactWind Sørvest er innvilget av Forskningsrådet, som bidrar med 30 av totalt 56 millioner kroner. Det er et praktisk prosjekt der akademia, industrien og staten jobber tett sammen for å få opp tempoet når det gjelder havvindteknologi på norsk sokkel. Det tverrfaglige prosjektet er ledet av Norce, og inkluderer mange partnere fra sørvestlandsregionen, inkludert UiB med Bergen Offshore Wind Centre (BOW), Geofysisk instituttDet matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Det juridiske fakultet. 

– Min jobb er å være ansvarlig for å lede og koordinere våre juridiske bidrag i to arbeidspakker, sier Herrera Anchustegui.

Juridisk avklaring om eierskap

I den ene arbeidspakken han skal lede deler av, er det nye juridiske avklaringer rundt ansvar og eierskap som står i fokus. Energiproduksjonen og slitasjen på havvindinstallasjoner er blant annet påvirket av lokale vindvariasjoner som vanlig ressurskartlegging ikke tar høyde for. Ulike vindforhold og endringer i mikroklima kan føre til rettslige tvister mellom vindparkseiernes samarbeidsprosjekter.

– I tillegg til den naturvitenskapelige forståelsen av samvirket mellom vindparker, er det også et behov for ny rettsvitenskapelig innsikt i de utfordringene som samvirket innebærer, sier Herrera Anchustegui.

Forskerne skal utvikle et juridisk rammeverk for å legge til rette for sameksistens av så mange vindparker som mulig.

– Det betyr å maksimere energieffekten og minimere juridiske konflikter angående ulike vindforhold og forskjeller i mikroklimaendringer, sier han.

Vil resirkulere vindmøller

I tillegg skal Herrera Anchustegui lede en del av en arbeidspakke som skal utvikle såkalte sirkulære design, som innebærer planlegging og gjennomtenkte løsninger fra utbygging og drift til nedstengning.

– Et juridisk rammeverk som sikrer et sirkulært design vil være avgjørende for klimaregnskapet til de ulike løsningene som skal implementeres på norsk sokkel fremover.

– Det vil også være relevant å se på mulighetene for å resirkulere eksisterende maritime installasjoner, som  olje- og gassturbiner til bruk for havvind. Slik sett kan nedstengningen av én næring skape liv til en ny, sier Ignacio Herrera Anchustegui.