Hjem
Det juridiske fakultet
ÆRESDOKTOR

Hans Petter Graver blir æresdoktor ved UiB

Jussprofessor Hans Petter Graver ved UiO blir æresdoktor ved UiB i 2022 for hans omfattende og sterke rettsvitenskapelige produksjon, som samfunnsdebattant og som leder av mange lovutvalg.

Hans Petter Graven.
Hans Petter Graver har gjennom årene velvillig stilt opp for det juridiske fagmiljøet i Bergen.
Foto/ill.:
Thomas Haugersveen/Juristen.

Hovedinnhold

– Jeg synes det er en stor ære. Det gleder meg at gode kolleger i Bergen vil gi meg en slik anerkjennelse, sier professor Hans Petter Graver ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo.

Graver blir tildelt æresdoktorat ved Universitetet i Bergen (UiB). Begrunnelsen for tildelingen er hans omfattende og sterke rettsvitenskapelige produksjon om en rekke rettslige emner, og for sitt arbeid som samfunnsdebattant og leder av ulike lovutvalg.

–  Jeg ser tildelingen kanskje like mye som en hyllest til de verdiene som jeg gjennom min karriere har forsøkt å fremme, som rettsstat, fellesskapsinteresser og omsorg for kollektive goder, som en hyllest til meg personlig, påpeker Graver.

– Sentral rettsforsker i vår samtid

Hans Petter Gravers æresdoktorat ble foreslått av Det juridiske fakultet ved UiB.

– Graver er foreslått fordi han er en sentral rettsforsker i vår samtid. Han har blant annet vært opptatt av rettsstaten og akademiske verdier. Jeg er ikke alltid enig med Graver, men det er alltid interessant å diskutere med ham og han er lydhør for alternative synspunkt, sier dekan Karl Harald Søvig, ved Det juridiske fakultet, UiB.

– Han er en allsidig forsker og har særlig bidratt gjennom flere doktorgradsbedømmelsen ved fakultetet i Bergen, sier Søvig.

Godt samarbeid

Graver har ingen formell tilknytning til UiB. Han sier at han likevel har hatt et fruktbart og godt samarbeid med mange gode kolleger ved UiB, helt siden han underviste i rettssosiologi på begynnelsen av 1980-tallet.

– Mange kolleger har også vært en viktig inspirasjon for meg, som Jan Fridthjof Bernt og David Doublet, og også mange av de yngre, sier han. 

Halvt bergenser

Graver, som faktisk har røtter i Bergen, håper at æresdoktoratet fører til videre faglige samarbeider og diskusjoner med kolleger på UiB. 

– Min mor er vokst opp på Holbergsallmenningen, og det er alltid en stor glede å komme til Bergen, sier Hans Petter Graver.

Et æresdoktorat blir utdelt til personer som på ulikt vis har gjort et fremragende arbeid til gagn for vitenskapen eller gjort en betydningsfull vitenskapelig innsats. I alt åtte æresdoktore vil bli kreert under en seremoni i Universitetsaulaen 2. juni. Les mer om de kommende æresdoktorene her.