Hjem
Det juridiske fakultet
POLITI- OG PÅTALERETT

Har styrket politi- og påtaleretten i fem år

Forskningsprosjektet Politi- og påtalerett har bidratt med kunnskap til politiets og påtalemyndighetens daglige virke i fem år. Prosjektet har også ført til en styrking av fagmiljøet, sier prosjektleder Gert Johan Kjelby. Nylig ledet han prosjektets avslutningskonferanse, som ble fulltegnet på rekordtid.

Politi og Påtalerett
Gert Johan Kjelby under Politi- og påtalerettskonferansen 2022.
Foto/ill.:
Jesper Lunde Breimo, UiB.

Hovedinnhold

Forskningsprosjektet Politi- og påtalerett ved Det juridiske fakultet, UiB, har i fem år gitt forskningsbaserte råd til politiet og påtalemyndighetene i sitt daglige virke. 

– Våre hovedresultater er en styrking av fagmiljøet gjennom nye læremidler og systematiske fremstillinger av politi- og påtalerettsspørsmål. I tillegg har vi oppnådd en doktorgradsavhandling og nyrekruttering, sier professor Gert Johan Kjelby ved Det juridiske fakultet. Han ledet prosjektet siden oppstart i 2017 og ledet avslutningskonferansen Politi- og påtalerettskonferansen 2022.

Konferansen ble avholdt torsdag 24.- og fredag 25. mars. Praktikere fra politiet, påtalemyndigheten og fagfeller ved andre forskningsinstitusjoner ble invitert og konferansen, som ble fulltegnet i rekordfart.

Økonomi og akademisk vilje må til

Kjelby mener at han, i tillegg til de faglige resultatene, har fått mange gode erfaringer i løpet av prosjektet. 

– Den viktigste erfaringen er at dersom man skal satse på et fagfelt, som er viktig og relevant, så kreves det økonomiske muskler og en prioritering fra det akademiske miljøet for å få det på plass. Det har vi fått, og er det som gjør at vi har kommet så langt som vi har gjort i prosjektet, påpeker Kjelby.

Ønsker videre styrking av fagmiljøet

Etter at det femårige prosjektet er ferdig, så håper Kjelby på at fagmiløjet vil fortsette å møtes, og sammen med Politihøgskolen bidra med relevant forskning som bedrer arbeidet til politi og påtalemyndighet i hverdagen fremover.

– Vi håper på å møtes til samlinger og konferanser, men det er igjen et spørsmål om økonomi. 

– I tillegg er jo fagmiljøene knyttet til spesialemnene på masterstudiet, som gjør at det kommer til å være kompetente personer på politi- og påtalerett i mange år fremover ved Det juridiske fakultet i Bergen, sier Gert Johan Kjelby.