Hjem
Det juridiske fakultet
NORDISKE FORMUERETTSDAGER

Ønsker velkommen til formuerettsdagene

– Jeg kan ikke huske at det har vært så sterk deltakelse på de nordiske formuerettsdagene før, sier professor Johan Giertsen. Han er primus motor for arrangementet og gleder seg til å møte nordiske kolleger i Bergen 27.-29. april.

Johan Giertsen
Professor Johan Giertsen ser frem til å møte nordiske kolleger innen formuerett i Bergen 27.-29. april.
Foto/ill.:
Kim E. Andreassen

Hovedinnhold

I alt 120 deltakere fra fem nordiske land kommer til Bergen når de nordiske formuerettsdager går av stabelen 27. – 29. april ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen (UiB).

– Programmet er sterkt med foredragsholdere som er i nordisk spiss på sine felter, sier professor Johan Giertsen ved Det juridiske fakultet, UiB, som er primus motor for arrangementet.

Felles historie

Formuerettsdagene regnes som høydepunkt for det nordiske juristfellesskapet og arrangeres annet hvert år i et av de nordiske landene.

– Formueretten i Norden har grunnleggende felles regler og en felles historie. Derfor regner vi ikke de andre nordiske landene som internasjonal rett, men nærmest som hjemlandets rett, sier Giertsen.

I skyggen av korona

Egentlig skulle det være et arrangement i fjor, men ble utsatt på grunn av koronapandemien. Pandemien får, ikke desto mindre, en betydelig rolle i årets program.   

– Den største bolken i programmet handler nettopp om force majeure under koronapandemien. Dette har jo blitt ytterligere aktualisert med sanksjonene mot Russland, sier Giertsen.

Presenterer ph.d.-prosjekter

I tillegg til innlegg om korona-utfordringene, trekker han spesielt frem at nordiske stipendiater skal legge frem sine ph.d.-prosjekter.

– Her får stipendiatene en gylden anledning til å presentere sine prosjekter, og få tilbakemelding fra noen av de beste i miljøet, sier Johan Giertsen.