Hjem
Det juridiske fakultet
Prøveforelesning

Prøveforelesning : Inger Julie Grimsrud Aasland

Inger Julie Grimsrud Aasland prøveforeleser for ph.d.-graden ved Det juridiske fakultet 29.06.22. Tema for prøveforelesningen er "Stifters vilje i et nordisk perspektiv."

Hovedinnhold

Oppgitt emne:

"Stifters vilje i et nordisk perspektiv"

 

Prøveforelesningen er åpen for alle. 

 

 

 

Inger Julie Grimsrud Aasland disputerer 30.6.2022 for ph.d.-graden med avhandlingen "Forsvarlig kapitalforvaltning i stiftelser".

Klikk her for å lese mer om Aasland sitt ph.d.-prosjekt.