Hjem
Det juridiske fakultet
Disputas

Disputas : Camilla Haukeland Olsen

Camilla Haukeland Olsen disputerer 9.12.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Realitet og proforma - Eit bidrag til læra om grensa mellom livs- og dødsdisposisjonar."

Hovedinnhold

Avhandlingens tittel

"Realitet og proforma"

Opponenter:

  1. Lektor Eva Naur Jensen, Århus universitet
  2. Førsteamanuensis Inge Unneberg, Handelshøyskolen BI

Leder av komiteen

Professor Johan Giertsen, Universitetet i Bergen

Disputasleder

Karl Harald Søvig, dekan ved Det juridiske fakultet, UiB

 

Mer informasjon om doktorgradsprosjektet kan du finne her

 

Åpent for alle interesserte.