Hjem
Det juridiske fakultet
Prøveforelesning

Prøveforelesning: Camilla Haukeland Olsen

Torsdag 8.12.2022 holder Camilla Haukeland Olsen prøveforelesning for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen. Oppgitt tema er: "Er grensen mellom proforma og reelle disposisjoner relasjonsbestemt med nyanser ettersom spørsmålet reiser seg overfor kreditorer, arvinger, skattemyndigheter mv, og er det på dette feltet nyanser mellom de nordiske landene?"

Hovedinnhold

Degen etter, 9.12.2022, disputerer Camilla Haukeland Olsen for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Realitet og proforma - Eit bidrag til læra om grensa mellom livs- og dødsdisposisjonar." Du kan lese mer om disputasen her

Opponenter:

  1. Lektor Eva Naur Jensen, Århus universitet
  2. Førsteamanuensis Inge Unneberg, Handelshøyskolen BI

Leder av komiteen

Professor Johan Giertsen, Universitetet i Bergen

Disputasleder

Karl Harald Søvig, dekan ved Det juridiske fakultet, UiB

 

Mer informasjon om doktorgradsprosjektet kan du finne her

 

Både prøveforelesning og disputas er åpne for alle interesserte.