Hjem
Det juridiske fakultet
Handlingsplan

HMS handlingsplan 2023

Fakultetet skal ha et trygt og attraktivt arbeidsmiljø for alle ansatte, og jobbe for en optimal ressursutnyttelse gjennom forutsigbarhet og aktivt samarbeid mellom ansatte og studentmedarbeidere i forskning og undervisning. Dette er det Det juridiske fakultet sin HMS - plan for 2023.

Hovedinnhold

Nederst på siden finner du fakultetet sin HMS plan for 2023 som vedlegg.