Hjem
Det juridiske fakultet
Konferanse

«Bedre læring, bedre jurister» - fagdidaktisk konferanse

Lurer du på hvordan vi som undervisere kan legge til rette for at fremtidige rettsanvendere kan reflektere kritisk, grundig og selvstendig omkring rettsspørsmål? Er du nysgjerrig på hvordan undervisningen i juridiske emner kan hjelpe studentene med å lære hvordan de best kan håndtere komplekse rettsstatskrav i forskjellige arenaer, dominert av digitalisering?

Dragefjellet fra Jekteviksbakken
Foto/ill.:
Knut Martin Tande

Hovedinnhold

Ved Det juridiske fakultet, UiB, jobber vi ut fra en idé om at hvordan du lærer er nøkkelen til hva du lærer. Gjennom prosjektet Bedre læring, bedre jurister har vi de siste to årene utforsket hvordan et skifte fra passive til studentaktive lærings- og vurderingsformer kan styrke studentenes læring av juridiske emner.  Med bakgrunn i dette arbeidet ønsker vi å invitere våre kollegaer i Skandinavia til en konferanse der vi diskuterer juridisk fagdidaktikk.

Konferansen arrangeres i Bergen 28. og 29. september 2023, og vi ser frem til halvannen dag med spennende innlegg fra kollegaer i Norge, Sverige og Danmark. Programmet starter kl. 12 torsdag 28.09, og torsdagen avsluttes med middag på Ulrikens topp. Fredag 29.09 starter programmet klokken 0900, og vi avslutter kl. 15.

I løpet av konferansen utforsker vi hva som særpreger juridisk fagdidaktikk, og hvordan juridisk fagdidaktikk påvirkes av forventningen om at de jurister vi utdanner skal kunne fungere best mulig i det praktiske rettsliv. Vi vil blant annet diskutere hva studentaktiv læring kan være og hvordan vi kan legge til rette for studentaktiv læring på jusstudiet. I tillegg får du blant annet høre om hvordan bruk av simuleringer kan skape engasjement og interesse for juridiske spørsmål, og hvordan autentiske oppgaver og komparativ vurdering kan fungere som en inngangsport til å diskutere faglige kvalitetskrav med studentene. Vi retter også blikket fremover og undersøker hvilken betydning ChatGPT og annen kunstig intelligens har for juristutdannelsen, før vi åpner for en diskusjon om hvilke muligheter og utfordringer juristutdannelsen står overfor i årene fremover.

Kort sagt – denne konferansen vil både gi deg inspirasjon til å utvikle din egen undervisningspraksis, og konkrete eksempler på bruk av innovative undervisningsmetoder. I tillegg får du anledning til å delta i diskusjonen om de potensielle mulighetene og utfordringene vi står overfor i arbeidet med å utdanne fremtidens jurister. Meld deg på nå!

Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med: Professor Jan-Ove Færstad (jan-ove.farstad@uib.no) eller seniorrådgiver Nina Østensen (nina.ostensen@uib.no )