Hjem
Det juridiske fakultet
Boklansering

Barnekonvensjonen i norsk rett: prinsipper og praksis - boklanseringsseminar

I anledning av at det er gått 20 år siden barnekonvensjonen ble inkorporert i menneskerettsloven, lanseres bok om hvordan barnekonvensjonen har påvirket norsk rett på utvalgte områder.

Boklansering
Anneken Sperr, Anna Nylund og Ingun Fornes har gitt ut boken Barnekonvensjonen i norsk rett: prinsipper og praksis,
Foto/ill.:
Kim E. Andreassen

Hovedinnhold

FNs barnekonvensjon, vedtatt i 1989, har vært en viktig pådriver i utviklingen mot at barn anses som selvstendige rettighetshavere og -utøvere, og har styrket barns rettigheter i Norge. I anledning av at det er gått 20 år siden barnekonvensjonen ble inkorporert i menneskerettsloven, har vi ønsket å belyse hvordan barnekonvensjonen har påvirket norsk rett på utvalgte områder.

Selv om inkorporeringen av barnekonvensjonen i menneskerettsloven medførte en styrking av barns rettigheter, og av barn som rettssubjekter, er det grunn til å stille nærmere spørsmål ved hvilke følger denne inkorporeringen har hatt. Hvor sterk innflytelse har barnekonvensjonen egentlig hatt på ulike rettsområder? På hvilken måte og i hvilken grad blir barnekonvensjonen brukt som argument i norsk rett? Er det variasjon mellom ulike rettsområder også med tanke på hvordan barnekonvensjonen har påvirket gjeldende rett? Er det forskjeller mellom – og innad i – ulike rettsområder, og mellom rettsområder der man over lang tid har anerkjent barns rettigheter, og rettsområder som tradisjonelt ikke har fanget opp temaet?

Boken behandler både rettslige problemstillinger som har eksistert i lang tid, og nye problemstillinger som har oppstått i kjølvannet av den teknologiske utviklingen og samfunnsendringer, slik som sosiale medier og klimaendringer. Bidragene belyser særlig forholdet mellom barn og foreldre, barn og helse, barn i strafferettspleien og håndhevelsen av barns rettigheter.
 

Program:

14-16 Faglig program med innlegg fra professor Kirsten Sandberg (Universitetet i Oslo) og bidragsytere i boken

16- Lett bevertning og mingling.

Velkommen!