Hjem
Det juridiske fakultet

Næringsministeren vs Aker

Et forsøk på å klarlegge fakta og rettsspørsmål - synspunkter fra Professor Johan Giertsen

Hovedinnhold

Se PDF-versjon av artikkel under.