Hjem
Det juridiske fakultet
forskningsdagene 2012

Hva er passe straff?

Hvilken straff fortjener den som bryter loven? Hvordan arbeider dommerne? Har Stortinget gitt domstolene for mye makt? – Bli med på Forskningsdagene i Bergen lørdag 22. september.

Foto/ill.:
Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no

Hovedinnhold

Engasjerte forskere og masterstudenter ved Det juridiske fakultet deltar på Forskningsdagene 2012. Du møter de her:

  • På Forskningstorget får nysgjerrige i alle aldre mulighet til å prøve, spørre, diskutere, undre seg eller la seg overraske.
  • Har du lurt på hvordan det ser ut i det nye Gulatinget? Du inviteres til åpent hus med omvisning og foredrag.
  • På slutten av dagen kan du også bli med på debatt om rettsliggjøringen av samfunnet.

Alt skjer lørdag 22. september. Og alt er gratis.


STAND: Hva er passe straff?

Hva bør være forbudt, og hvilken straff fortjener den som bryter loven? På denne forskningsstasjonen får du prøve hvordan soning med elektronisk fotlenke arter seg. Du vil også få prøve deg som lovgiver og dommer og lære mer om hvordan politiet, domstolene og kriminalomsorgen fyller ulike funksjoner i samfunnet. Forskerne du møter er knyttet til strafferettsmiljøet ved Det juridiske fakultet og til forskningsprosjektet "Strafferettssystemets funksjonalitet" som er finansiert av Trond Mohn og Bergen Forskningsstiftelse.

Tid: Lørdag 22. september kl. 11.30 – 16.00.
Sted: Festplassen, Bergen sentrum


ÅPEN DAG: Gulating lagmannsrett

En av de viktigste kildene til juridisk forskning er domstolsavgjørelser. Bli med på omvisning i nye Gulating lagmannsrett og lær om hvordan dommerne arbeider og skaper grunnlag for juridisk forskning. Fem rettssaler er åpne for publikum.

Du kan også høre disse foredragene:

12.30Om nye Gulating. Ved lagmann Steinar Trovåg
13.00Når nasjonale domstoler ikke har siste ord – om internasjonalisering av rettspleien. Ved konstituert lagdommer Bjørnar Borvik
13.30Det arkitektoniske språket – fra autoritær til demokratisk domstol. Ved sivilarkitekt Svein Hatløy
14.00Terror i rettsstaten. Ved postdoktor Jørn Jacobsen
14.30Om nye Gulating. Ved lagmann Steinar Trovåg
15.00Ny arvelov. Ved professor Torstein Frantzen, leder for arvelovsutvalget

Tid: Lørdag 22. september kl. 12-16
Sted: Gulating lagmannsrett, Gulatings plass 1, ved Festplassen


DEBATT: Rettsliggjøring – en trussel mot demokratiet?

Har Stortinget gitt domstolene og forvaltningen for mye makt? Både nasjonal rettighetslovgiving og internasjonaliseringen av rettsmaterialet har redusert innflytelsen til de folkevalgte. Stortinget har selv bidratt til utviklingen. Står demokratiet i fare? Bli med på en opplyst debatt om retten som styringsinstrument i vårt komplekse samfunn.

Åpen debatt med professor Jan Fridthjof Bernt (UiB), førsteamanuensis Linda Gröning (UiB), lagdommer Per Jordal (Gulating) og Frank Rossavik (BT).
Debattleder: Professor Jørn Øyrehagen Sunde (UiB).

Tid: Lørdag 22. september kl. 17-18
Sted: Peisestuen, Hotel Grand Terminus, Zander Kaaes gate 6, ved jernbanestasjonen

Les mer om Forskningsdagene i Bergen