Hjem
Det juridiske fakultet

Meltzervinner fra Det juridiske fakultet

Stipendiat Halvard Haukeland Fredriksen mottok i går Meltzerprisen for yngre forskere for sin forskning på forholdet mellom EU/EØS-rett og norsk rett.

Hovedinnhold

Halvard Haukeland Fredriksen jobber med en avhandling om statlig erstatningsansvar for brudd på EØS-retten, og har publisert flere artikler på norsk, tysk og engelsk.

I begrunnelsen til nominasjonsforslaget heter det at "Fredriksen har vist en uvanlig evne til å identifisere, formulere og analysere problemstillinger som er dagsaktuelle og samtidig grunnleggende for rettsutviklingen på de aktuelle områdene. Hans vitenskapelige produksjon innen EU/EØS-rett er omfattende, nyskapende og grensesprengende. Fredriksen er i forskningsfronten".

Han får også ros for sitt juridiske forfatterskap og formidlingsevne.

Les mer:
Meltzervinnarane er kåra (uib.no)
Priset fremragende forskere (På Høyden)