Hjem
Det juridiske fakultet
Prøveforelesning og disputas

Hans Fredrik Marthinussen: Forholdet mellom panterett og pantekrav

Cand. jur Hans Fredrik Marthinussen forsvarer lørdag 14. februar 2009 kl. 10.15 sin doktoravhandling Forholdet mellom panterett og pantekrav

Hovedinnhold

Sted: Auditorium 2 på Jussbygget, Magnus Lagabøtes plass 1

 

Cand. jur. Hans Fredrik Marthinussen vil holde følgende prøveforelesning for ph.d.-graden:

Fredag 13. februar kl. 15.15-16.00 over oppgitt emne:

"Kommisjon i våre dager - utenfor verdipapirhandel og med særlig vekt på spørsmål om direktekrav og separatistrett"

Sted: Auditorium 2 på Jussbygget, Magnus Lagabøtes plass 1


Disputas lørdag 14. februar kl. 10.15.

Sted: Auditorium 2 på Jussbygget, Magnus Lagabøtes plass 1.

Avhandlingens tittel:

"Forholdet mellom panterett og pantekrav. - Om panterettens avhengighet av det pantesikrede krav i norsk og europeisk rettstradisjon, og betydningen av denne avhengigheten for fremtidig regulering av panteretten blant annet i Skandinavia, EU og utviklingsland"

Opponenter:
1. opponent: Justitieråd Torgny Håstad, Högsta domstolen
2. opponent: Professor Emeritus dr. juris Thor Falkanger

Øvrig medlem av komiteen:
Førsteamanuensis dr. juris Berte-Elen Konow, Universitetet i Bergen, leder

 

ADGANG FOR INTERESSERTE