Hjem
Det juridiske fakultet
Året rundt på Dragefjellet

Jusstudent: Her oversikten over viktige datoer og frister

Dette må du huske: Praktisk info til deg som studerer jus ved Det juridiske fakultet.

 • Høstsemesteret starter alltid i uke 33. Undervisningen starter også denne uken. Dette semesteret varer til og med uke 51.

 • Mandag i uke 33 er fast dag for semesterstart for nye studenter.

 • Vårsemesteret starter alltid i uke 2. Undervisningen starter også denne uken. Dette semesteret varer til og med uke 24.

 • Det er ikke høst- og vinterferie på masterstudiet i rettsvitenskap, så sats på å benytte de "vanlige" feriene: jul, påske og sommer.

 • Eksamener er fordelt ut over året for de ulike studieårene. I uke 24, midt i juni, avvikles det derimot eksamen på alle studieår, og sensur for disse eksamenene faller vanligvis i uke 29.

 • Fredag i uke 24 er avholdes de årlige avslutningsseremoniene for ferdige masterkandidater i rettsvitenskap (kandidatarrangement).

 • Kontinuasjonseksamener for 1.–4. studieår avvikles i uke 32, like før semesterstart. Noen unntak her er emner med hjemmeeksamen som f.eks. JUS134 Rettshistorie og komparativ rett, som av praktiske årsaker har kontinuasjonseksamen i uke 31. Sensur for disse faller normalt i uke 37.

 • Studentweb åpner for registrering i uke 50 for vårsemesteret og uke 25 for høstsemesteret.

 • Frist for registrering og undervisnings- og vurderingsmelding er 1. september og 1. februar. Dette er også fristene for å søke om tilrettelegging til eksamen.

 • Timeplaner og eksamensplaner publiseres 1. juni for høstsemesteret og 1. desember for vårsemesteret.

 • Frist for å søke permisjon er 1. september for permisjon i høstsemesteret eller hele studieåret, og 1. februar for permisjon i vårsemesteret.

 • Veiledende frist for søknad om endring i utdanningsplanen er 1. juni for endringer gjeldende f.o.m. høstsemesteret og 1. desember for endringer gjeldende f.o.m. vårsemesteret. Ved uforutsett behov for endring, for eksempel grunnet sykdom, gjelder ingen bestemt frist. Du bør alltid søke snarest mulig.

 • Frister for å søke om utveksling finner du på nettsidene om utveksling.