Hjem
Det juridiske fakultet

Utsettelse av militær/siviltjeneste for studenter ved Det juridiske fakultet

Det anbefales utsettelse av førstegangstjenesten til studenten har fullført siste eksamen på studieåret han/hun har påbegynt.

Kvinnelig soldat
Foto/ill.:
www.colourbox.com

Vedtatt av Undervisnings- og eksamensutvalget 17. februar 2004.

Det anbefales utsettelse av førstegangstjenesten til studenten har fullført siste eksamen på studieåret han/hun har påbegynt. I noen tilfeller kan det anbefales utsettelse av førstegangstjenesten til studenten har fullført hele jusstudiet (5-årig integrert master).

Det anbefales utsettelse av repetisjonsøvelse/mobiliseringsøvelse av mer enn fire dagers varighet til studenten har avsluttet studieåret han/hun har påbegynt. Det gis imidlertid ikke anbefaling om utsettelse hvis det er kortvarige øvelser med hovedaktiviteter lagt til en helg mer enn seks uker før eksamen, men det kan i stedet gis tilpasninger med henblikk på obligatoriske aktiviteter i kurset, jf. "Utfyllende regler for studier ved Det juridiske fakultet" § 2-5 med tilhørende retningslinjer. Det gis heller ikke anbefaling om utsettelse for oppmøte en dag i forbindelse med utstyrslevering i HV.

Søknad om utsettelse
Det juridiske fakultet gir sin anbefaling på innkallingsvarselet som studenten har fått tilsendt fra forsvaret. Studenten må selv søke om utsettelse av militærtjenesten ved å sende dokumentert søknad til Vernepliktsverket.