Hjem
Det juridiske fakultet

Studieplan for integrert masterprogram i rettsvitskap ved Universitetet i Bergen

Studieplanen angir studiets innhald, læringsmål og læringsmetoder.

Studieplan for integrert masterprogram i rettsvitskap ved Universitetet i Bergen

Vedteken av fakultetsstyret 16. juni 2011. Gjeld frå 15.08.2011.