Hjem

Det juridiske fakultet

Ledelse

Øverste leder av Det juridiske fakultet er dekanen, som også er Fakultetetsstyrets leder.

Dekanen leder fakultetets virksomhet innenfor rammer satt av Universitetsstyret, instrukser fra rektor og universitetsdirektør og gjennom vedtak fattet av Fakultetsstyret. Fakultetsdirektøren har ansvaret for den daglige ledelsen av fakultetets administrasjon.

Faglig ledelse

Fakultetets faglige ledelse består av

Administrativ ledelse

Fakultetets administrative ledelse består av