Hjem
Det juridiske fakultet

Hvordan går du frem?

Her får du informasjon om prosessen fra du tenker på å reise på utveksling til du er vel hjemme igjen.

Hvordan går du frem?
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Forberedelser

Så tidlig som mulig i studiet ditt bør du begynne å tenke på:

 • Når i studiet passer det for meg å reise ut?
 • Hvor har jeg lyst til å reise?
 • Hvor lenge har jeg lyst til å være ute?

Hver høst i september arrangeres det informasjonsdag om 5. studieår der info om utvekslingsmuligheter også inngår. Allerede tidlig i studiet ditt vil det være nyttig å delta på denne informasjonsdagen for å få oversikt hvilke valgmuligheter du har når du kommer til ditt 5. og siste studieår.

I tillegg må du passe på å få med deg Internasjonal dag som arrangeres hvert år i uke 3. Her kan du treffe representanter fra mange ulike utenlandske universitet som kan fortelle deg mer om hvilke studietilbud som venter deg hvis du velger å utveksle til de ulike universitetene fakultetet har inngått samarbeidsavtaler med.  

Når du har tenkt litt på spørsmålene vi lister opp over, og satt deg inn i informasjonen på nettsidene, kan det være nyttig med en samtale med studieveileder som kan hjelpe deg med mer informasjon.

Å søke om utveksling

Neste steg er å søke om utveksling. Det er søknadsfrister to ganger i året for deg som vil reise på delstudier i utlandet gjennom fakultetets avtaler. For deg som vil reise ut påfølgende studieår er hovedfristen 1. februar. Denne fristen gjelder for utreise både i høstsemesteret og i vårsemesteret, og for hele året. Det er dessuten en suppleringssøknadsfrist ("restetorg") 1. september for utreise i vårsemesteret.

NB! Dersom du søker gjennom UiBs avtaler innen fristen 1. februar, kan du kun søke for påfølgende høstsemesteret, evt. for hele året. For utreise på vårsemesteret må du søke innen 1. september.

I god tid før søknadsfristene til vertsuniversitetet du er blitt nominert til arrangerer fakultetet informasjonsmøter om delstudier i utlandet. For tidspunkt for informasjonsmøte: følg med på meldinger lagt ut på ”Mitt UiB”.

Du søker elektronisk på søknadsweb. Søknadsweb er åpen for søknader fra semesterstart og frem til søknadsfristene 1. februar og 1. september.

Her kan du lese mer om selve søknadsprosessen.

 

Hva skjer videre?

Her er informasjon om hva som skjer videre i korte trekk:

 • Du får svar i Søknadsweb om hvor du blir nominert senest 1. mars / 1. oktober (svaret kan komme før).
 • Du takker ja eller nei til nominasjon i Søknadsweb innen en gitt frist.
  NB! Takker du nei til nominasjonen, takker du nei til utveksling i denne søknadsrunden!
 • Har du takket ja, vil det være et informasjonsmøte om søknadsprosessen videre.
   
 • I Mitt UiB finner du en sjekkliste for å huske hva du skal gjøre før, under og etter utenlandsoppholdet ditt.

Sjekk studentmailadressen ettersom det er denne vi bruker for å informere om prosessen videre!

 

Før du reiser

I Mitt UiB finner du en sjekkliste for å huske hva du skal gjøre før, under og etter utenlandsoppholdet ditt.

I korte trekk skal du gjøre følgende før du reiser:

 • søke om opptak til vertsuniversitetet
 • søke om forhåndsgodkjenning (se neste side)
 • søke om studiestøtte fra Lånekassen
 • undersøke / søke om bolig
 • undersøke / bestille reise
 • undersøke / ta eventuelt nødvendige vaksiner
 • undersøke / søke om visum (dersom nødvendig)
 • undersøke / tegne forsikring for studenter i utlandet
 • betale semesteravgift og bekrefte utdanningsplanen din ved UiB (frist 1. september/1. februar)
 • registrere opplysninger om studier i utlandet i StudentWeb

Forhåndsgodkjenning av fag og endring av utdanningsplan

Etter du har fått tilbud om plass, og har bekreftet at du ønsker å ta i mot tilbudet må du søke til fakultetet om en forhåndsgodkjenning og endring av utdanningsplan. Lenke til elektronisk skjema finner du til høyre på denne siden.

Svaret på søknaden om forhåndsgodkjenning vil du trenge når du skal søke om stipend og lån fra Lånekassen.

Her kan du lese mer om forhåndsgodkjenning.

Fakultetet/UiB sender deretter informasjon om deg direkte til ditt vertsuniversitet. De vil så kontakte deg direkte med all informasjon du trenger. Det vil de gjøre pr. e-post eller post. Sørg derfor alltid for å si fra til koordinator på fakultetet/UiB dersom du endrer post eller e-post adresse etter at søknadsskjema for utveksling er levert inn. I de fleste tilfeller må du også sende et eget søknadsskjema/registreringsskjema til vertsuniversitetet etter at du har fått tilbud om plass gjennom UiB – dette vil du som oftest få instrukser om fra vertsuniversitetet, men følg også jevnlig med på hjemmesidene til vertsuniversitetet. Du har selv ansvar for å holde deg oppdatert på informasjon som legges ut der.

NB! NB! NB!
HUSK at du må betale semesteravgift og semesterregistrere deg (godkjenne utdanningsplan) det semesteret eller året du er på utveksling! Du har søkt om endring av utdanningsplan (på samme skjema som søknad om forhåndsgodkjenning) og fakultetet legger inn ”utveksling” som et element i utdanningsplanen din. Når du semesterregistrerer deg lagrer du planen på vanlig måte. Husk å svare på statistiske spørsmål og å oppdatere/bekrefte adressen før du logger ut.

HUSK at hvis du skal søke om lån/stipend fra Lånekassen må du være ute i god tid. Dette er særlig viktig hvis du skal søke om ekstra lån og stipend til skolepengefinansierte delstudier.

Mens du er i utlandet

I Mitt UiB finner du en sjekkliste for å huske hva du skal gjøre før, under og etter utenlandsoppholdet ditt.

 • Hold deg oppdatert på Mitt UiB! Meldinger om påmelding til masteroppgave etc publiseres der.
 • Ikke nøl med å kontakte fakultetet ditt hjemme under utvekslingsoppholdet ditt. Det er viktig at vi får vite om ting som fungerer bra og eventuelt mindre bra ved ditt opphold!
 • Har du ikke registrert alle opplysninger om studier i utlandet? Oppdater StudentWeb med din adresse i utlandet, og informasjon om nærmeste pårørende.
 • Vil du bytte ut noen av fagene du fikk forhåndsgodkjent? Send en epost med oversikt over nye fag med emnebeskrivelser til fakultetet for å få dem vurdert og godkjent.
 • Skal du være borte i to semester? Husk å betale semesteravgift og bekrefte utdanningsplanen din ved UiB også for semester to (1. februar).
 • Før hjemreise: Undersøk om karakterutskrift sendes automatisk, eller om du må bestille det.

Vel hjemme igjen

I Mitt UiB finner du en sjekkliste for å huske hva du skal gjøre før, under og etter utenlandsoppholdet ditt.

Når utvekslingsoppholdet ditt er avsluttet må du huske at du selv må søke til fakultetet om en endelig godkjenning av studieoppholdet ditt. Du må legge ved original dokumentasjon på eksamenene du har avlagt i utlandet.

Lenke til elektronisk skjema finner du til høyre på denne siden.

Her kan du lese mer om endelig godkjenning.

Tenk deg tilbake til før du reiste til utlandet… Hva skulle du ønske du hadde visst?
Vi venter at du bidrar til å hjelpe studenter som kommer etter deg ved å skrive en rapport fra utenlandsoppholdet ditt.