Hjem
Det juridiske fakultet

Hvordan går du frem?

Her får du informasjon om prosessen fra du tenker på å reise på utveksling til du er vel hjemme igjen.

Hvordan går du frem?
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

NB! Studenter som begynte på 1. studieår høsten 2021 eller senere (2021-studieordningen) vil kunne utveksle allerede i vårsemesteret på 3. studieår. Enn så lenge er informasjonen på disse sidene tilpasset studenter som begynte på første studieår før høsten 2021 (2003-studieordningen). Informasjon tilpasset studenter på ny studieordning vil komme i god tid før søknadsfrist for utveksling på 3. studieår. 

Forberedelser

Det er aldri for tidlig å begynne å drømme om utveksling. Allerede fra dag én av studiet ditt kan du tenke på:  

 • Når i studiet passer det for meg å reise ut? Høsten? Våren? Hele året? Etter 3. året, eller etter 4. året?
 • Hvor har jeg lyst til å reise? Hva har jeg lyst å studere?
 • Hvor lenge har jeg lyst til å være ute? Ett semester? To semester? 

Les om de ulike utvekslingsavtalene og få med deg informasjonsdagen om 5. studieår som arrangeres hver høst, og der info om utvekslingsmuligheter også inngår. Allerede tidlig i studiet ditt vil det være nyttig å delta på denne informasjonsdagen for å få oversikt hvilke valgmuligheter du har når du kommer til ditt 5. og siste studieår.

I tillegg må du passe på å få med deg Internasjonal uke som arrangeres hvert år i uke 3. Her kan du treffe representanter fra mange ulike utenlandske universitet som kan fortelle deg mer om hvilke studietilbud som venter deg hvis du velger å utveksle til de ulike universitetene fakultetet har inngått samarbeidsavtaler med.  

Når du har tenkt litt på spørsmålene vi lister opp over, og satt deg inn i informasjonen på nettsidene og i emnet JUS / Utveksling på MittUiB kan det være nyttig med en samtale med utvekslingsveilederne som kan hjelpe deg med mer informasjon. Du treffer utvekslingsveilederne hver uke enten i zoom eller i vrimle. Veiledningstidspunkt finner du i kalenderen i MittUiB. 

Å søke om utveksling

Neste steg er å søke om utveksling.

Hovedsøknadsfristen er 1. februar. Ved denne fristen tildeles plasser for høstsemesteret, for hele studieåret og for vårsemesteret gjennom fakultetets avtaler.

I tillegg er det en en restplassøknadsfrist 1. september for utveksling i vårsemesteret.

 • Unntak fra fristene over: For avtaler som gjelder for hele UiB (altså avtaler som ikke bare gjelder for Det juridiske fakultet) kan du ved fristen 1. februar, kun søke for høstsemesteret eller for hele året. For utveksling i vårsemesteret må du søke ved fristen 1. september.

Er du i tvil om hvor en avtale hører hjemme? Sjekk oversikten over utvekslingsavtaler. Der kan du filtrere på Det juridiske fakultet, eller du kan filtrere på Universtitetet i Bergen.

Du søker elektronisk på søknadsweb. Søknadsweb er åpen for søknader fra semesterstart og frem til søknadsfristene 1. februar og 1. september.

Her kan du lese mer om selve søknadsprosessen.

 

Hva skjer videre?

Her er informasjon om hva som skjer videre i korte trekk:

 • Du får svar i Søknadsweb om hvor du blir nominert senest 1. mars / 1. oktober (svaret kan komme før).
 • Du takker ja eller nei til nominasjon i Søknadsweb innen en gitt frist.
  NB! Takker du nei til nominasjonen, takker du nei til utveksling i denne søknadsrunden. Du kan i så fall isteden søke på nytt neste semester eller neste studieår, hvis utveksling fortsatt passer inn i utdanningsplane din.
 • Har du takket ja, vil det være et informasjonsmøte om søknadsprosessen videre til ditt vertsuniversitet.
 • Fakultetet eller UiB sentralt sender informasjon om deg til vertsuniversitetet ditt, som så vanligvis vil kontakte deg direkte med all informasjon om hva du skal gjøre videre. Denne informasjonen får du vanligvis til student e-posten din, men sjekk også hjemmesidene til vertsuniversitetet ditt om hvordan de vil at utvekslingsstudenter skal søke.

  Den videre prosessen inkluderer vanligvis å fylle ut et eget søknadsskjema/registreringsskjema til vertsuniversitetet, etter at du har fått tilbud om nominasjon gjennom UiB.  Du har selv ansvar for å følge instruksene fra vertsuniversitetet og overholde de fristene de gir deg. 

 • I Mitt UiB finner du en sjekkliste for å huske hva du skal gjøre før, under og etter utenlandsoppholdet ditt.

Sjekk studentmailadressen din jevnlig både før, under og etter utveksling. Det er denne som bruker for å informere deg underveis i prosessen.

 

Før du reiser

I Mitt UiB finner du en sjekkliste for å huske hva du skal gjøre før, under og etter utenlandsoppholdet ditt.

I korte trekk skal du gjøre følgende før du reiser:

 • søke om opptak til vertsuniversitetet
 • søke om forhåndsgodkjenning (se neste side)
 • søke om studiestøtte fra Lånekassen
 • undersøke / søke om bolig
 • undersøke / bestille reise
 • undersøke / ta eventuelt nødvendige vaksiner
 • undersøke / søke om visum (dersom nødvendig)
 • undersøke / tegne forsikring for studenter i utlandet
 • betale semesteravgift og bekrefte utdanningsplanen din ved UiB (frist 1. september/1. februar)
 • registrere opplysninger om studier i utlandet i StudentWeb

Forhåndsgodkjenning av fag og endring av utdanningsplan

Etter du har fått tilbud om plass, og har bekreftet at du ønsker å ta i mot tilbudet må du søke til fakultetet om en forhåndsgodkjenning av fagene du planlegger å ta og eventuelt endring av utdanningsplan.

Du må ha fått forhåndsgodkjenning av utvekslingsoppholdet før du kan søke om stipend og lån fra Lånekassen. Vær derfor ute i god tid med søknaden din om forhåndsgodkjenning. 

Her kan du lese mer om forhåndsgodkjenning.

NB!
HUSK at du må betale semesteravgift og semesterregistrere deg (godkjenne utdanningsplan) det semesteret eller året du er på utveksling! Du har søkt om endring av utdanningsplan (på samme skjema som søknad om forhåndsgodkjenning) og fakultetet legger inn ”utveksling” som et element i utdanningsplanen din. Når du semesterregistrerer deg lagrer du planen på vanlig måte. Husk å svare på statistiske spørsmål og å oppdatere/bekrefte adressen før du logger ut.

 

Mens du er i utlandet

I Mitt UiB finner du en sjekkliste for å huske hva du skal gjøre før, under og etter utenlandsoppholdet ditt.

 • Hold deg oppdatert på Mitt UiB! Meldinger om påmelding til masteroppgave etc publiseres der.
 • Ikke nøl med å kontakte fakultetet ditt hjemme under utvekslingsoppholdet ditt. Det er viktig at vi får vite om ting som fungerer bra og eventuelt mindre bra ved ditt opphold!
 • Har du ikke registrert alle opplysninger om studier i utlandet? Oppdater StudentWeb med din adresse i utlandet, og informasjon om nærmeste pårørende.
 • Vil du bytte ut noen av fagene du fikk forhåndsgodkjent? Send en epost med oversikt over nye fag med emnebeskrivelser til fakultetet for å få dem vurdert og godkjent.
 • Skal du være borte i to semester? Husk å betale semesteravgift og bekrefte utdanningsplanen din ved UiB også for semester to (1. februar).
 • Før hjemreise: Undersøk om karakterutskrift sendes automatisk, eller om du må bestille det.

Vel hjemme igjen

I Mitt UiB finner du en sjekkliste for å huske hva du skal gjøre før, under og etter utenlandsoppholdet ditt.

Når utvekslingsoppholdet ditt er avsluttet må du huske at du selv må søke til fakultetet om en endelig godkjenning av studieoppholdet ditt. Du må legge ved original dokumentasjon på eksamenene du har avlagt i utlandet.

Her kan du lese mer om endelig godkjenning.

Tenk deg tilbake til før du reiste til utlandet… Hva skulle du ønske du hadde visst?
Vi venter at du bidrar til å hjelpe studenter som kommer etter deg ved å skrive en rapport fra utenlandsoppholdet ditt.