Hjem
Det juridiske fakultet

Kompetanseoversikt - vitenskapelig ansatte

De ansatte ved Det juridiske fakultet har kompetanse på en rekke felt innen rettsvitenskapen. En stikkordmessig oversikt finnes her.

For å lese mer om forskerene, deres forskningsfelt eller publikasjoner, se deres profilsider.


A

Allmenn formuerett

Askeland, Bjarte: professor (rettskilde- og metodelære, Erstatningsrett)


Arbeidsrett

Eidsvaag, Tine: førsteamanuensis (trygderett, likestillings- og diskrimineringsrett)
 

Alternativ konfliktløsing

Bernt, Camilla: professor (sivilprosess)
 

Argumentasjonsteori

Kolflaath, Eivind: professor (juridisk bevisteori, logikk)


Arve - og familierett

Eeg, Thomas: professor
Grimstad, Karsten: stipendiat 
Liisberg, Bent: professor emeritus
Olsen, Camilla Haukeland: stipendiat (familierett)
Strandbakken, Asbjørn: professor (straffeprosess, strafferett, politirett)

Asylrett /utlendingsrett

Suominen, Annika: førsteamanuensis (strafferett, straffeprosess, EU strafferett)

Avtalerett

Giertsen, Johan: professor (konkratktsrett, formuerett, selskapsrett)
Lund, Maria Vea: forsker
Monsen, Erik: professor


B

Barnerett

Haukanes, Lill: stipendiat (familierett)
Holgersen, Gudrun: professor emerita (trygderett, likestillings- og diskrimineringsrett, familierett)
Sperr, Anneken Kari: professor (forvaltningsrett, familierett, komparativ rett, internasjonal privatrett, Tysk rett, demokrati og rettsstat)

Bevisrett

Strandberg, Magne: professor (erstatningsrett, sivilprosess)
 

Bevisteori

Kolflaath, Eivind: professor


D

Demokrati og rettsstat

Bernt, Jan Fridthjof: professor emeritus (forvaltningsrett, helse- og sosialrett, kommunalrett, rettskilde- og metodelære, rettsteori, juridisk metode)
Dragstmo, Espen: stipendiat
Holmøyvik, Eirik: professor  (statsrett, grunnlova, konstitusjonell rett, rettshistorie, grunnloven)
Jorem, Henrik: stipendiat (internasjonale menneskerettigheter)
Sperr, Anneken Kari: professor (forvaltningsrett, barne- og familierett, komprarativ rett, Internasjonal privatrett, Tysk rett)
Aasen, Henriette Sinding: professor
Aarli, Ragna: professor (internasjonale menneskerettigheter, rettsteori, straffeprosess)


Domstolers uavhengighet

Terje Einarsen: professor (Internasjonal strafferett, folkerett, menneskerettigheter, flyktingerett, grunnloven, norsk asyl og utlendingsrett)

Designrett

Kielland, Torger: postdoktor (immaterialrett, panterett, opphavsrett, kjennetegnsrett, åpne programvarelisenser)
 

E

Engelsk rett

Franklin, Christian: førsteamanuensis (EU-/EØS rett, folkerett)
 

Engergirett/Energy law 

Anchustegui, Ignacio Herrera: forsker (konkurranserett, offentlige anskaffelser, EU-/EØS rett)
Colombo, Esmeralda: stipendiat (International environmental law, International law, EU/EEA law, energy law)
Nordtveit, Ernst: professor (tingrett, miljø- og ressursforvaltningsrett, petroleumsrett, rettsøkonomi, havrett)


Erstatningsrett

Askeland, Bjarte: professor (rettskilde- og metodelære, allmenn formuerett)
Frøseth,  Anne Marie:  professor (strafferett)
Færstad, Jan-Ove: førsteamanuensis (kontraktsrett, profesjons- og rådgiveransvar)
Koch, Søren: professor (rettskultur, komparativ rett, rettshistorie, Tysk rett)
Skjefstad, Arnt: førsteamanuensis
Strandberg, Magne: professor (bevisrett, sivilprosess)
Strømsnes, Kristian: stipendiat (kontraktsrett, offentlige anskaffelser, EU/EØS rett)
Tande, Knut Martin: førsteamanuensis (opphavsrett, juridisk metode, rettsteori, kjøpsrett, rettshistorie)

EU-rett/EØS-rett/EEA 

Anchustegui, Ignacio Herrera: forsker (konkurranserett, offentlige anskaffelser, energirett)
Barlund, Ingrid Margrethe Halvorsen: stipendiat (konkurranserett)
Colombo, Esmeralda: stipendiat (internasjonal rett, Internasjonal miljørett, energirett)
Cyndecka, Malgorzata Agnieszka: postdoktor phd (konkuranserett, statsstøtterett, statsstøtteregler, GDPR, personvern)
Franklin, Christian: førsteamanuensis (folkerett, engelsk rett)
Fredriksen, Halvard Haukeland: professor 
Ormberg, Håvard:stipendiat (konkurranserett)
Schütz, Sigrid Eskeland: professor (forvaltningsrett, miljø- og ressursforvaltning, plan- og byggningsrett, Tingrett)
Strømsnes, Kristian: stipendiat (kontraktsrett, erstatningsrett, offentlige anskaffelser)
Suominen, Annika: førsteamanuensis (strafferett, straffeprosess, norsk asyl- og utlendingerett)

Den Europeiske menneskerettskonvensjon

Borvik, Bjørnar: professor (grunnlova, yttringsfrihet, personvern, medieregulering, menneskerettigheter)


F

Familierett 

Eeg, Thomas: professor (arverett)
Haukanes, Lill: stipendiat (barnerett)
Olsen, Camilla Haukeland: stipendiat (familierett)
Sperr, Anneken Kari: professor (forvaltningsrett, barnerett, komparativ rett, internasjonal privatrett, Tysk rett, demokrati og rettsstat)

Flyktningrett

Terje Einarsen: professor (Internasjonal strafferett, folkerett, menneskerettigheter, grunnloven, domstolers uavhengighet, norsk asyl og utlendingsrett)

Folkerett

EinarsenTerje: professor (Internasjonal strafferett ICL, menneskerettigheter, flykningrett, grunnloven, domstolers uavhengighet, norsk asylrett og utlendingsrett)
Franklin, Christian: førsteamanuensis (EU-/EØS rett, engelsk rett)
Grimstad, Karsten: stipendiat
Holmøyvik, Eirik: professor
Howden, Juilie Gjørtz stipendiat (internasjonal miljørett, internasjonal ferskvannsrett)
Husabø, Erling Johannes: professor
Knapskog, Knut: stipendiat (havrett)
Nerland, Marianne: stipendiat (menneskerettigheter)
Skodvin, Knut Einar: førsteamanuensis

Forbrukerrett

Hauge, Hilde: professor (kontraktsrett, formuerett)

Formuerett

Giertsen, Johan: professor (kontraktsrett, selskapsrett)
Hauge, Hilde: professor (kontraktsrett, forbrukerrett)
Konow, Berte-Elen: professor (internasjonal privat- og prosessrett, kontraktsrett, kontraktsrett, obligasjonsrett, komparativ rett, internasjonal privatrett)
Lund, Maria Vea: forsker
Lunde, Tore: professor (konkurranserett, markedsrett, kjennetegnsrett) 
Marthinussen, Hans Fredrik: professor (tingsrett, panterett, konkursrett, obligasjonsrett, kontraktsrett)
Monsen, Erik: professor (kontraktsrett, pengekravsrett, immaterialrett, juridisk metode, tingsrett)
Nordtveit, Ernst: professor
Nordtveit, Silje Karine: stipendiat
Røed, Øyvind: stipendiat (EU/EØS rett)
Skjefstad, Arnt: førsteamanuensis
Sæbø, Rune: professor (gjeldsøkingsrett, konkursrett, pengekravsrett, verdipapirrett)

Forskningsetikk

Jonas Jensen: stipendiat (opphavsrett)

Forvaltningsrett 

Bernt, Jan Fridthjof: professor emeritus (demokrati og rettsstat, helse- og sosialrett, kommunalrett, rettskilde- og metodelære, rettsteori, juridisk metode)
Habberstad Mo, Marte: Stipendiat (straffegjennomføringsrett, forvaringsrett)
Myklebust, Ingunn Elise: professor (tingsrett, plan- og bygningsrett, kommunalrett, miljø- og ressursforvaltningsrett)
Rasmussen, Ørnulf: professor
Schütz, Sigrid Eskeland: professor (miljø- og ressursforvaltningsrett, plan- og bygningsrett, tingsrett, EU/EUS-rett)
Sperr, Anneken Kari: professor (familie- og barnerett, komparativ rett, internasjonal privatrett, Tysk rett, demokrati og rettsstat)
Søvig, Karl Harald: professor (helse- og sosialrett, statsrett)
Østenstad, Bjørn-Henning: professor
Vedvik, Siv Elén Årskog: stipendiat (plan- og byggningsrett, kommunalrett)
Østenstad, Bjørn Henning: professor (helse- og sosialrett)

Forvaring

Habberstad Mo, Marte: Stipendiat (straffegjennomføringsrett, forvaltningsrett)


G

GDPR

Cyndecka, Malgorzata Agnieszka: postdoktor, Phd (konkuranserett, statsstøtterett, statsstøtteregler, EU/EØS-rett, personvern)

Gjeldsøkingsrett

Marthinussen, Hans Fredrik: professor
Sæbø, Rune: professor (formuerett, konkursrett, pengekravsrett, verdipapirrett)

Granskinger

Giertsen, Johan: professor

Grunnlov

Borvik, Bjørnar: professor (den europeiske menneskerettskonvensjonen, yttringsfrihet, personvern, medieregulering, menneskerettigheter)
Einarsen, Terje: professor (Internasjonal strafferett, folkerett, menneskerettigheter, flyktingerett, domstolers uavhengighet, norsk asyl og utlendingsrett)
Holmøyvik, Eirik: professor (statsrett, grunnlova, demokrati- og rettsstat, rettshistorie, konstitusjonell rett)
Aasen, Henriette Sinding: professor (menneskerett/Internasjonal menneskerett, velferdsrett, ØSK- rettigheter, helse- og sosialrett, kvinners rett til helse, grunnlov og velferdsstat, rettigheter for pasienter, nasjonal og internasjonal helserett, rettsliggjøring, rett og politikk, rett og helsefaglig skjønnsutøvelse)


H

Havrett

Knapskog, Knut: stipendiat (folkerett)
Nordtveit, Ernst: professor (tingrett, miljø- og ressursforvaltningsrett, energirett, petroleumsrett, rettsøkonomi)Skodvin, Knut Einar: førsteamanuensis (internasjonal rett, internasjonal humanitærrett, straffeprosess, sivilprosess)

Helse- og sosialrett

Bernt, Jan Fridthjof: professor emeritus (demokrati og rettsstat, forvaltningsrett, kommunalrett, rettskilde- og metodelære, rettsteori, juridisk metode)
Rasmussen, Ørnulf: professor
Salte, Kariann Olsen: stipendiat (helseforskningsrett)
Søvig, Karl Harald: professor (forvaltningsrett, statsrett)
Østenstad, Bjørn-Henning: professor
Aasen, Henriette Sinding: professor (menneskerett/Internasjonal menneskerett, velferdsrett, ØSK- rettigheter, helse- og menneskerett, kvinners rett til helse, grunnlov og velferdsstat, rettigheter for pasienter, nasjonal og internasjonal helserett, rettsliggjøring, rett og politikk, rett og helsefaglig skjønnsutøvelse)
Østenstad, Bjørn Henning: professor (forvaltningsrett)

Helse- og menneskerett

Aasen, Henriette Sinding: professor (menneskerett/Internasjonal menneskerett, velferdsrett, ØSK- rettigheter, kvinners rett til helse, helse- og sosialrett, grunnlov og velferdsstat, rettigheter for pasienter, nasjonal og internasjonal helserett, rettsliggjøring, rett og politikk, rett og helsefaglig skjønnsutøvelse)

Helse og kvinner/kvinners rett til helse

Aasen, Henriette Sinding: professor (menneskerett/Internasjonal menneskerett, velferdsrett, ØSK- rettigheter, helse- og menneskerett, helse- og sosialrett, grunnlov og velferdsstat, rettigheter for pasienter, nasjonal og internasjonal helserett, rettsliggjøring, rett og politikk, rett og helsefaglig skjønnsutøvelse)


I

Immaterialrett

Bernt Hugenholtz: professor II (internasjonal opphavsrett)
Kielland, Torger: postdoktor (patentrett, opphavsrett, designrett, kjennetegnsrett, åpne programvarelisenser)
Johansen, Malin: stipendiat (straffeprosess, strafferett)
Lunde, Tore: professor (kjennetegnsrett)
Monsen, Erik: professor (formuerett, kontraktsrett, pengekravrett, juridisk metode, tingsrett)
Tande, Knut Martin: førsteamanuensis (opphavsrett)

International law/Internasjonal rett

Colombo Esmeralda: stipendiat (International environemntal law, EU/EEA law, energy law)
Skodvin, Knut Einar: førsteamanuensis (havrett, internasjonal humanitærrett, straffeprosess, sivilprosess)

Internasjonal humanitærrett

Holmøyvik, Eirik: professor (statsrett, grunnlova, demokrati- og rettsstat, rettshistorie, konstitusjonell rett)
Skodvin, Knut Einar: førsteamanuensis (havrett, internasjonal rett, straffeprosess, sivilprosess)

Internasjonal milljørett/International environmental law

Colombo, Esmeralda: stipendiat (International law, EU/EEA law, energy law)
Howden, Juilie Gjørtz: stipendiat (folkerett, internasjonal ferskvannsrett)

Internasjonal ferskvannsrett

Howden, Juilie Gjørtz: stipendiat (folkerett, internasjonal ferskvannsrett)
 

Internasjonal flyktningrett

Terje Einarsen: professor


Internasjonal handel

Konow, Berte-Elen: professor (internasjonal privat- og prosessrett, kontraktsrett, komparativ rett, obligasjonsrett, formuerett, internasjonal privatrett)


Internasjonal opphavsrett

Hugenholtz, Peter: professor II (immaterialrett)

Internasjonal privat- og prosessrett

Konow, Berte-Elen: professor (internasjonal handel, kontraktsrett, komparativ rett, obligasjonsrett, formuerett, internasjonal privatrett)
Sperr, Anneken Kari: professor (forvaltningsrett, barne- og familierett, komprarativ rett, Tysk rett, demokrati og rettsstat)

Internasjonal skatterett

Nilssen, Mari knapstad: stipendiat (skatterett, selskapsrett)

Internasjonal strafferett

Terje Einarsen: professor (folkerett, menneskerettigheter, flykningrett, grunnloven, domstolers uavhengighet, norsk asylrett og utlendingsrett)

Internasjonale menneskerettigheter

Borvik, Bjørnar: førsteamanuensis
Fornes Ingun: stipendiat
Frøseth, Anne Marie: professor
Grøning, Linda: professor (straffeprosess, strafferett, komparativ rett)
Jorem, Henrik: stipendiat (demokrati og rettsstat)
Aall, Jørgen professor (menneskerettighetskonvensjon, grunnlov)
Aarli, Ragna: professor (straffeprosess, demokrati- og rettsstat, straffeprosess)
Aasen, Henriette Sinding: professor (velferdsrett, ØSK- rettigheter, helse- og menneskerettigheter, kvinners rett til helse, helse- og sosialrett, grunnlov og velferdsstat, rettigheter for pasienter, nasjonal og internasjonal helserett, rettsliggjøring, rett og politikk, rett og helsefaglig skjønnsutøvelse) 

Internasjonal privatrett

Konow, Berte-Elen: professor (internasjonal privat- og prosessrett, komparativ rett, kontraktsrett, obligasjonsrett, formuerett, internasjonal handel)
Sperr, Anneken Kari: professor

J

Juridisk bevisteori

Kolflaath, Eivind: professor (argumentasjonsteori, logikk)

 

Juridisk metode

Bernt, Jan Fridthjof: professor emeritus (demokrati og rettsstat, forvaltningsrett, helse- og sosialrett, kommunalrett, rettskilde- og metodelære, rettsteori)
Monsen, Erik: professor (formuerett, kontraktsrett, pengekravrett, immaterialrett, tingsrett)
Mæhle, Synne Sæther: førsteamanuensis (rettsteori)
Jørn Øyrehagen: professor (rettskultur, rettshistorie, komparativ rett, sivilprosess)
Tande, Knut Martin: førsteamanuensis (opphavsrett, rettsteori, erstatningsrett, kjøpsrett, rettshistorie)


K

Kjennetegnsrett

Kielland, Torger: postdoktor (immaterialrett, panterett, designrett, opphavsrett, åpne programvarelisenser)
Lunde, Tore: professor (konkurranserett, markedsrett, formuerett)

Kjøpsrett

Tande, Knut Martin: førsteamanuensis (opphavsrett, juridisk metode, rettsteori, erstatningsrett, rettshistorie)

Kommunalrett

Bernt, Jan Fridthjof: professor emeritus (demokrati og rettsstat, forvaltningsrett, helse- og sosialrett, rettskilde- og metodelære, rettsteori, juridisk metode)
Myklebust, Ingunn Elise: professor (tingsrett, forvaltningsrett, plan- og byggningsrett, miljø- og ressursforvaltningsrett)
Vedvik, Siv Elén Årskog: stipendiat (plan- og byggningsrett, forvaltningsrett)

Komparativ rett

Grøning, Linda: professor (straffeprosess, strafferett, internasjonale menneskerettigheter)
Koch, Søren: professor (rettskultur, erstattningsrett, rettshistorie, Tysk rett)
Konow, Berte-Elen: professor (internasjonal privat- og prosessrett, kontraktsrett, kontraktsrett, obligasjonsrett, formuerett, internasjonal privatrett)
Skodvin, Knut Einar: førsteamanuensis
Sperr, Anneken Kari: professor (forvaltningsrett, barne- og familierett, internasjonal privatrett, Tysk rett, demokrati og rettsstat)Sunde, Jørn Øyrehagen: professor (rettskultur, rettshistorie, juridisk metode, sivilprosess)

Konkurranserett

Anchustegui, Ignacio Herrera: forsker (offentlige anskaffelser, EU-/EØS rett, energirett)
Barlund, Ingrid Margrethe Halvorsen: stipendiat (Eu/EØS- rett)
Cyndecka, Malgorzata Agnieszka: postdoktor, Phd (statsstøtteregler, statsstøtterett, EU/EØS-rett, GDPR, personvern)
Gjendemsjø, Ronny: førsteamanuensis (statsstøtterett)
Lunde, Tore: professor (markedsrett, kjennetegnsrett, formuerett)
Ormberg, Håvard:stipendiat (EU/EØS rett)

Konkursrett

Konow, Berte-Elen R: professor
Marthinussen, Hans Fredrik: professor (tingsrett, formuerett, panterett, obligasjonsrett, kontraktsrett)
Nordtveit, Silje Karine: stipendiat
Sæbø, Rune: professor (formuerett, gjeldsøkningsrett, pengekravsrett, verdipapirrett)

Kontraktsrett (inkl. kjøpsrett) 

Færstad, Jan-Ove: førsteamanuensis (erstatningsrett, profesjons- og rådgivningsansvar)
Giertsen, Johan: professor (formuerett, selskapsrett)
Hauge, Hilde professor (formuerett, forbrukerrett)
Konow, Berte-Elen: professor (internasjonal handel, internasjonal privat- og prosessrett, komparativ rett, obligasjonsrett, formuerett, internasjonal privatrett)
Lund, Maria Vea: forsker
Marthinussen, Hans Fredrik: professor (tingsrett, formuerett, panterett, obligasjonsrett, konkursrett)
Monsen, Erik: professor (formuerett, pengekravsrett, immaterialrett, juridisk metode, tingsrett)
Nordtveit, Torhild Elin: stipendiat (obligasjonsrett)
Skag, Miriam: førsteamanuensis (obligasjonsrett, pengekravsrett)
Strømsnes, Kristian: stipendiat (erstatningsrett, offentlige anskaffelser, EU/EØS rett)
Tande, Knut Martin: førsteamanuensis (kjøpsrett)

Konstitusjonell rett

Holmøyvik, Eirik: professor (statsrett, grunnlova, demokrati- og rettsstat, rettshistorie, grunnloven)

L

Likestillings- og diskrimineringsrett

Eidsvaag, Tine: førsteamanuensis

Logikk

Kolflaath, Eivind: professor (argumentasjonsteori, logikk)

M

Markedsføringsrett/Markedsrett

Lunde, Tore: professor (konkurranserett, kjennetegnsrett, formuerett)

Medieregulering

Borvik, Bjørnar: professor (grunnlova, den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, ytringsfrihet, personvern, menneskerettigheter)

Menneskerettigheter/menneskerettighetskonvensjonen

Borvik, Bjørnar: professor (grunnlova, den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, ytringsfrihet, personvern, medieregulering)
Einarsen, Terje: professor (Internasjonal strafferett, folkerett, flykningrett, grunnloven, domstolers uavhengighet, norsk asyl og utlendingsrett)
Nerland, Marianne: stipendiat (folkerett)
Aall, Jørgen: professor (grunnloven, den europeiske menneskerettskonvensjonen) 

Miljø- og ressursforvaltningsrett

Myklebust, Ingunn Elise: professor (tingsrett, forvaltningsrett, plan- og byggningsrett, kommunalrett)
Nordtveit, Ernst: professor (tingrett, energirett, petroleumsrett, rettsøkonomi, havrett)
Schütz, Sigrid Eskeland: professor (forvaltningsrett, plan- og bygningsrett, tingsrett, EU/EUS-rett)

N

Norsk asylrett og utlendingrett

Terje Einarsen: professor (Internasjonal strafferett, folkerett, menneskerettigheter, flyktingerett, grunnloven, domstolers uavhengighet)


O

Obligasjonsrett

Konow, Berte-Elen: professor (internasjonal privat- og prosessrett, kontraktsrett, kontraktsrett, komparativ rett, formuerett, internasjonal privatrett)
Marthinussen, Hans Fredrik: professor (tingsrett, formuerett, panterett, konkursrett, kontraktsrett)
Nordtveit, Torhild Elin: stipendiat (kontraktsrett)
Skag, Miriam: førsteamanuensis (pengekravrett, kontraktsrett)

Odels- og åsetesrett

Nordtveit, Ernst: professor

Offentlige anskaffelser

Anchustegui, Ignacio Herrera: forsker (konkurranserett, EU-/EØS rett, energirett)
Midtun, Linda: stipendiat
Strømsnes, Kristian: stipendiat (kontraktsrett, erstatningsrett, EU/EØS rett)

Opphavsrett

Jonas Jensen: stipendiat (forskningsetikk)
Kielland, Torger: postdoktor (immaterialrett, panterett, designrett, kjennetegnsrett, åpne programvarelisenser)
Tande, Knut Martin: førsteamanuensis (juridisk metode, rettsteori, erstatningsrett, kjøpsrett, rettshistorie)


P

Panterett

Kielland, Torger: postdoktor (immaterialrett, opphavsrett, designrett, kjennetegnsrett, åpne programvarelisenser)
Marthinussen, Hans Fredrik: professor (tingsrett, formuerett, konkursrett, obligasjonsrett, kontraktsrett)
 

Pasientrettigheter

Aasen, Henriette Sinding: professor (menneskerett/Internasjonal menneskerett, velferdsrett, ØSK- rettigheter, helse- og sosialrett, kvinners rett til helse, grunnlov og velferdsstat, rettigheter for pasienter, nasjonal og internasjonal helserett, rettsliggjøring, rett og politikk, rett og helsefaglig skjønnsutøvelse)

Pengekravsrett

Konow, Berte-Elen R.: professor
Marthinussen, Hans Fredrik: professor
Monsen, Erik: professor (formuerett, kontraktsrett, immaterialrett, juridisk metode, tingsrett)
Nordtveit, Silje Karine: stipendiat
Skag, Miriam: førsteamanuensis (obligasjonsrett, kontraktsrett)
Sæbø, Rune: professor (formuerett, gjeldsøkningsrett, konkursrett, verdipapirrett)

Personvern og informasjonssikkerhet 

Borvik, Bjørnar: førsteamanuensis (grunnlova, den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, ytringsfrihet, medieregulering, menneskerettigheter)
Cyndecka, Malgorzata Agnieszka: postdoktor, Phd (konkuranserett, statsstøtterett, statsstøtteregler, EU/EØS-rett, GDPR)

Petroleumsrett

Nordtveit, Ernst: professor (tingrett, miljø- og ressursforvaltningsrett, energirett, rettsøkonomi, havrett)

Plan- og bygningsrett

Myklebust, Ingunn Elise: professor (tingsrett, forvaltningsrett, kommunalrett, miljø- og ressursforvaltningsrett)
Rasmussen, Ørnulf: professor
Schütz, Sigrid Eskeland: professor (forvaltningsrett, miljø- og ressursforvaltning, tingsrett, EU/EUS-rett)
Vedvik, Siv Elén Årskog: stipendiat (forvaltningsrett, kommunalrett)

Politirett

Auglend, Ragnar: forsker
Mæland, Henry John: professor (strafferett, sivilprosess, straffeprosess)
Strandbakken, Asbjørn: professor (straffeprosess, strafferett, arverett, famillierett)

Profesjons- og rådgiveransvar

Færstad, Jan-Ove: førsteamanuensis (erstatningsrett, kontraktsrett)

Påtalerett

Kjelby, Gert Johan: professor (strafferett, straffeprosess)

R

Rett og politikk

Aasen, Henriette Sinding: professor (menneskerett/Internasjonal menneskerett, velferdsrett, ØSK- rettigheter, helse- og sosialrett, kvinners rett til helse, grunnlov og velferdsstat, rettigheter for pasienter, nasjonal og internasjonal helserett, pasientrettigheter, rettsliggjøring, rett og helsefaglig skjønnsutøvelse)

Rettshistorie

Hatløy, Brage Thunestvedt: stipendiat
Holmøyvik, Eirik: professor (statsrett, konstitusjonell rett, grunnlova, demokrati og rettsstat, grunnloven)
Kvestad, Lars August Hafting: stipendiat
Sunde, Jørn Øyrehagen: professor

Rettsliggjøring

Aasen, Henriette Sinding: professor (menneskerett/Internasjonal menneskerett, velferdsrett, ØSK- rettigheter, helse- og sosialrett, kvinners rett til helse, grunnlov og velferdsstat, rettigheter for pasienter, nasjonal og internasjonal helserett, pasientrettigheter, rett og politikk, rett og helsefaglig skjønnsutøvelse)

Rettskilde- og metodelære

Askeland, Bjarte: professor
Bernt, Jan Fridthjof: professor emeritus (demokrati og rettsstat, forvaltningsrett, helse- og sosialrett, kommunalrett, rettsteori, juridisk metode)
Dragstmo, Espen: stipendiat
Grøning, Linda: professor
Jacobsen, Jørn: professor
Monsen, Erik: professor
Mæhle, Synne Sæther: førsteamanuensis
Tande, Knut Martin: førsteamanuensis

Rettshistorie

Koch, Søren: professor (rettskultur, komparativ rett, rettshistorie, Tysk rett)
Sunde, Jørn Øyrehagen: professor (rettskultur, komparativ rett, juridisk metode, sivilprosess)
Tande, Knut Martin: førsteamanuensis (opphavsrett, juridisk metode, rettsteori, erstatningsrett, kjøpsrett)

Rettskultur

Koch, Søren: professor (komparativ rett, erstattningsrett, rettshistorie, Tysk rett)
Sunde, Jørn Øyrehagen: professor (rettshistorie, komparativ rett, juridisk metode, sivilprosess)

Rettsteori

Askeland, Bjarte: professor
Bernt, Jan Fridthjof: professor emeritus (demokrati og rettsstat, forvaltningsrett, helse- og sosialrett, kommunalrett, rettskilde- og metodelære, juridisk metode)
Dragstmo, Espen: stipendiat
Grøning, Linda: professor
Jacobsen, Jørn: professor (strafferett)
Kolflaath, Eivind: professor
Monsen, Erik: professor
Mæhle, Synne Sæther: førsteamanuensis (juridisk metode)
Tande, Knut Martin: førsteamanuensis (opphavsrett, juridisk metode, erstatningsrett, kjøpsrett, rettshistorie)
Sunde, Jørn Øyrehagen: professor
Aarli, Ragna: professor (internasjonale menneskerettigheter, straffeprosess, demokrati- og rettsstat, straffeprosess)

Rettsøkonomi

Nordtveit, Ernst: professor (tingrett, miljø- og ressursforvaltningsrett, energirett, petroleumsrett, havrett)


S

Selskapsrett

Giertsen, Johan: professor (kontraktsrett, formuerett)
Nilssen, Mari knapstad: stipendiat (skatterett, internasjonal skatterett)
Nordtveit, Ernst: professor
Truyen, Filip: professor II (sivilprosess, verdipapirrett)

Sivilprosess

Bernt, Camilla: professor
Holm, Marie: stipendiat
Mæland, Henry John: professor (strafferett, straffeprosess, politirett)
Truyen, Filip: professor II 
Skodvin, Knut Einar: førsteamanuensis (havrett, internasjonal rett, Internasjonal humanitærrett, straffeprosess)
Strandberg, Magne: professor (erstatningsrett, sivilprosess)
Øyen, Ørnulf: professor
Jørn Øyrehagen: professor (rettskultur, rettshistorie, komparativ rett, juridisk metode)
Truyen, Filip: professor II (selskapsrett, verdipapirrett)
Øyen, Ørnulf: professor (straffeprosess)

Skatte- og avgiftsrett

Nilssen, Mari knapstad: stipendiat (internasjonal skatterett, selskapsrett)
Sarai, Elin: førsteamanuensis II
Skar, Henrik: postdoktor
 

Statsrett

Borvik, Bjørnar: førsteamanuensis
Holmøyvik, Eirik: professor (konstitusjonell rett, grunnlova, demokrati- og rettsstat, rettshistorie, grunnloven)
Husabø, Johannes: professor (strafferett, folkerett) 
Søvig, Karl Harald: professor (helse- og sosialrett, forvaltningsrett)
Aall, Jørgen: professor

Statsstøtterett/statsstøtteregler

CyndeckaMalgorzata Agnieszka:  postdoktor (konkuranserett, EU/EØS-rett, GDPR, personvern)
Gjendemsjø, Ronny: førsteamanuensis (konkurranserett)

Strafferett

Fornes, Ingun: stipendiat
Frøseth, Anne Marie: professor (erstatningsrett)
Grøning, Linda: professor (straffeprosess, internasjonale menneskerettigheter, komparativ rett)
Hames, Katrina: stipendiat
Holter, Kathrine: stipendiat
Husabø, Erling Johannes: professor (statsrett, folkerett)
Jacobsen, Jørn: professor (rettsteori)
Johansen, Malin: stipendiat (straffeprosess, immaterialrett)
Kjelby, Gert Johan: professor (straffeprosess, påtalerett)
Mæland, Henry John: professor (straffeprosess, sivilprosess, politirett)
Sandhaug, Ingvild: stipendiat 
Strandbakken, Asbjørn: professor (straffeprosess, politirett, arverett, famillierett)
Sunde, Jørn Øyrehagen: professor
Suominen, Annika: førsteamanuensis (straffeprosess, norsk asylrett- og utlendingsrett, EU strafferett)

Straffegjennomføringsrett

Habberstad Mo, Marte: Stipendiat (forvaring, forvaltningsrett)

Straffeprosess

Frøseth, Anne Marie: professor
Grøning, Linda: professor (straffrett, internasjonale menneskerettigheter, komparativ rett)
Hames, Katrina: stipendiat
Husabø, Erling Johannes: professor
Johansen, Malin: stipendiat (strafferett, immaterialrett)
Kjelby, Gert Johan: professor (strafferett, påtalerett)
Mæland, Henry John: professor (strafferett, sivilprosess, politirett)
Strandbakken, Asbjørn: professor (strafferett, politirett, arverett, famillierett)
Skodvin, Knut Einar: førsteamanuensis (havrett, internasjonal rett, Internasjonal humanitærrett, sivilprosess)
Suominen, Annika: førsteamanuensis (strafferett, norsk asylrett- og utlendingsrett, EU strafferett)
Øyen, Ørnulf: professor (sivilprosess)
Aarli, Ragna: professor


T

Tingsrett

Lund, Maria Vea: forsker
Marthinussen, Hans Fredrik: professor (panterett, formuerett, konkursrett, obligasjonsrett, kontraktsrett)
Monsen, Erik: professor (formuerett, kontraktsrett, pengekravrett, immaterialrett, juridisk metode)
Myklebust, Ingunn Elise: professor (forvaltningsrett, plan- og bygningsrett, kommunalrett, miljø- og ressursforvaltningsrett)
Nordtveit, Ernst: professor (miljø- og ressursforvaltningsrett, energirett, petroleumsrett, rettsøkonomi, havrett)
Schütz, Sigrid Eskeland: professor (forvaltningsrett, miljø- og ressursforvaltning, plan- og byggningsrett, EU/EUS-rett)
Sunde, Jørn Øyrehagen: professor
Øyen, Ørnulf: professor

Trygderett

Eidsvaag, Tine: førsteamanuensis

Tysk rett

Sperr, Anneken Kari: professor (forvaltningsrett, barne- og familierett, komprarativ rett, Internasjonal privatrett, demokrati og rettsstat)
Koch, Søren: professor (rettskultur, komparativ rett, rettshistorie, erstatningsrett)

V

Verdipapirrett

Sæbø, Rune: professor (formuerett, gjeldsøkningsrett, konkursrett, pengekravsrett)
Truyen, Filip: professor II (selskapsrett, sivilprosess)

Velferdsrett/velferdsstat

Aasen, Henriette Sinding: professor (menneskerett/Internasjonal menneskerett, ØSK- rettigheter, helse- og menneskerettigheter, kvinners rett til helse, helse- og sosialrett, grunnlov og velferdsstat, rettigheter for pasienter, nasjonal og internasjonal helserett, rettsliggjøring, rett og politikk, rett og helsefaglig skjønnsutøvelse) 

 

Y

Ytringsfrihet

Bjørnar Borvik: Førsteamanuensis (grunnlova, den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, personvern, medieregulering, menneskerettigheter)

ØSK-rettigheter

Aasen, Henriette Sinding: professor (menneskerett/Internasjonal menneskerett, velferdsrett, helse- og menneskerettigheter, kvinners rett til helse, helse- og sosialrett, grunnlov og velferdsstat, rettigheter for pasienter, nasjonal og internasjonal helserett, rettsliggjøring, rett og politikk, rett og helsefaglig skjønnsutøvelse)

Å

Kielland, Torger: postdoktor (immaterialrett, panterett, designrett, opphavsrett, kjennetegnsrett)