Hjem

Det juridiske fakultet

Kompetanseoversikt - vitenskapelig ansatte

De ansatte ved Det juridiske fakultet har kompetanse på en rekke felt innen rettsvitenskapen. En stikkordmessig oversikt finnes her.

For mer om de enkelte forskernes kompetanse, se deres profilsider.


A

Arbeidsrett

Eidsvaag, Tine førsteamanuensis
 

Alternativ konfliktløsing

Bernt, Camilla professor
 

Arve - og familierett

Eeg, Thomas professor
Liisberg, Bent professor
Strandbakken, Asbjørn professor
 

Avtalerett

Giertsen, Johan professor
Konow, Berte-Elen R. professor
Lund, Maria Vea forsker
Monsen, Erik professor


B


Barnerett

Holgersen, Gudrun professor
Sperr, Anneken Kari professor
 

Bevisrett

Strandberg, Magne professor
 

Bevisteori

Kolflaath, Eivind professor

 

C


D


Demokrati og rettsstat

Bernt, Jan Fridthjof professor emeritus
Dragstmo, Espen stipendiat
Sperr, Anneken Kari professor
Aasen, Henriette Sinding professor
Aarli, Ragna professor


E


Engelsk rett

Franklin, Christian førsteamanuensis
 

Erstatningsrett

Askeland, Bjarte professor
Borvik, Bjørnar førsteamanuensis
Frøseth,  Anne Marie  professor
Færstad, Jan-Ove førsteamanuensis
Monsen, Erik professor
Skjefstad, Arnt førsteamanuensis
Strandberg, Magne professor
Tande, Knut Martin førsteamanuensis
 

EU-rett/EØS-rett

Franklin, Christian førsteamanuensis
Fredriksen, Halvard Haukeland professor
Grøning, Linda professor
Schütz, Sigrid Eskeland professor
Suominen, Annika førsteamanuensis


F


Folkerett

Franklin, Christian førsteamanuensis
Grøning, Linda professor
Holmøyvik, Eirik professor
Husabø, Erling Johannes professor
Janmyr, Maja postdoktor (flyktningrett)
Skodvin, Knut Einar førsteamanuensis
 

Formuerett

Giertsen, Johan professor
Konow, Berte-Elen R. professor
Lund, Maria Vea forsker 
Marthinussen, Hans Fredrik professor
Nordtveit, Ernst professor
Nordtveit, Silje Karine stipendiat
Skjefstad, Arnt  førsteamanuensis
Sæbø, Rune professor
 

Forvaltningsrett 

Bernt, Jan Fridthjof professor emeritus
Hames, Katrina stipendiat
Myklebust, Ingunn Elise professor
Rasmussen, Ørnulf professor
Sperr, Anneken Kari professor
Søvig, Karl Harald professor
Østenstad, Bjørn-Henning professor


G


Gjeldsøkingsrett

Marthinussen, Hans Fredrik professor
Nordtveit, Silje Karine stipendiat
Sæbø, Rune professor
 

Granskinger

Giertsen, Johan professor


H


Havrett

Nordtveit, Ernst professor
Skodvin, Knut Einar førsteamanuensis
 

Helse- og sosialrett


Bernt, Jan Fridthjof professor emeritus
Rasmussen, Ørnulf professor
Søvig, Karl Harald professor
Østenstad, Bjørn-Henning professor
Aasen, Henriette Sinding professor


I


Immaterialrett

Bernt Hugenholtz professor II (internasjonal opphavsrett)
Kielland, Torger postdoktor
Lunde, Tore professor (kjennetegnsrett)
Tande, Knut Martin førsteamanuensis (opphavsrett)

 

 

Internasjonal flyktningrett

Terje Einarsen professor
Maja Janmyr postdoktor

 

 

Internasjonale menneskerettigheter

Borvik, Bjørnar førsteamanuensis
Fornes Ingun stipendiat
Frøseth, Anne Marie professor
Grøning, Linda professor
Janmyr, Maja postdoktor
Aall, Jørgen professor
Aarli, Ragna professor
Aasen, Henriette Sinding professor
 

Internasjonal privatrett

Konow, Berte-Elen R professor
Sperr, Anneken Kari professor
 

J


K


Kommunalrett

Bernt, Jan Fridthjof professor emeritus
 

Komparativ rett

Grøning, Linda professor
Konow, Berte-Elen R. professor
Skodvin, Knut Einar førsteamanuensis
Sperr, Anneken Kari professor
Sunde, Jørn Øyrehagen professor
 

Konkurranserett

Gjendemsjø, Ronny førsteamanuensis
Lunde, Tore professor

Konkursrett

Konow, Berte-Elen R. professor
Marthinussen, Hans Fredrik professor
Nordtveit, Silje Karine stipendiat
Sæbø, Rune professor
 

Kontraktsrett (inkl. kjøpsrett) 

Askeland, Bjarte professor
Færstad, Jan-Ove førsteamanuensis
Giertsen, Johan professor
Hauge, Hilde professor
Konow, Berte-Elen R. professor
Lund, Maria Vea forsker
Monsen, Erik professor (kjøpsrett)
Tande, Knut Martin førsteamanuensis (kjøpsrett)


L


Likestillings- og diskrimineringsrett

Holgersen, Gudrun professor


M


Markedsføringsrett

Lunde, Tore professor
 

Miljø- og ressursforvaltningsrett

Myklebust, Ingunn professor
Nordtveit, Ernst professor
Schütz, Sigrid Eskeland professor


O


Odels- og åsetesrett

Nordtveit, Ernst professor


P


Panterett

Kielland, Torger postdoktor
Konow, Berte-Elen R. professor
Marthinussen, Hans Fredrik professor
Nordtveit, Silje Karine stipendiat
 

Pengekravsrett

Konow, Berte-Elen R. professor
Marthinussen, Hans Fredrik professor
Monsen, Erik professor
Nordtveit, Silje Karine stipendiat
Sæbø, Rune professor
 

Personvern og informasjonssikkerhet 

Borvik, Bjørnar førsteamanuensis

 

Petroleumsrett


Nordtveit, Ernst professor
 

Plan- og bygningsrett

Myklebust, Ingunn Elise professor
Rasmussen, Ørnulf professor
Schütz, Sigrid Eskeland professor
 

Politirett


Mæland, Henry John professor
Strandbakken, Asbjørn professor

 

R

Rettshistorie

Holmøyvik, Eirik professor
Sunde, Jørn Øyrehagen professor
 

Rettskilde- og metodelære


Bernt, Jan Fridthjof professor emeritus
Dragstmo, Espen stipendiat
Grøning, Linda professor

Jacobsen, Jørn professor
Monsen, Erik professor
Mæhle, Synne Sæther førsteamanuensis

Sunde, Jørn Øyrehagen professor
Tande, Knut Martin førsteamanuensis
 

Rettsteori

Askeland, Bjarte professor
Bernt, Jan Fridthjof professor emeritus
Dragstmo, Espen stipendiat
Grøning, Linda professor

Jacobsen, Jørn professor
Kolflaath, Eivind professor
Monsen, Erik professor
Mæhle, Synne Sæther førsteamanuensis
Tande, Knut Martin førsteamanuensis
Sunde, Jørn Øyrehagen professor
Aarli, Ragna professor


S


Selskapsrett

Giertsen, Johan professor
Nordtveit, Ernst professor
Truyen, Filip professor II 
 

Sivilprosess

Bernt, Camilla professor
Mæland, Henry John professor

Truyen, Filip professor II 
Øyen, Ørnulf professor
 

Skatte- og avgiftsrett

Sarai, Elin førsteamanuensis II
 

Statsrett

Borvik, Bjørnar førsteamanuensis

Holmøyvik, Eirik professor
Sperr, Anneken Kari professor
Søvig, Karl Harald professor
Aall, Jørgen professor

Statsstøtterett

Malgorzata Agnieszka Cyndecka, postdoktor

 

Strafferett


Fornes, Ingun stipendiat
Grøning, Linda professor
Hames, Katrina stipendiat
Husabø, Erling Johannes professor
Jacobsen, Jørn professor
Mæland, Henry John professor
Strandbakken, Asbjørn professor
Sunde, Jørn Øyrehagen professor
Suominen, Annika førsteamanuensis
Øyen, Ørnulf professor
 

Straffeprosess

Frøseth, Anne Marie professor
Grøning, Linda professor
Hames, Katrina stipendiat
Husabø, Erling Johannes professor
Mæland, Henry John professor
Strandbakken, Asbjørn professor
Suominen, Annika førsteamanuensis
Øyen, Ørnulf professor
Aarli, Ragna professor


T


Tingsrett


Lund, Maria Vea forsker
Marthinussen, Hans Fredrik professor
Myklebust, Ingunn Elise professor
Nordtveit, Ernst professor
Nordtveit, Silje Karine stipendiat
Sunde, Jørn Øyrehagen professor
Øyen, Ørnulf professor
 

Trygderett


Holgersen, Gudrun professor
 

Tysk rett

Sperr, Anneken Kari professor


U

 


V


Verdipapirrett

Sæbø, Rune professor
Truyen, Filip professor II
 

Ytringsfrihet

Bjørnar Borvik Førsteamanuensis