Hjem
Det juridiske fakultet

Opptak til forskerutdanningen ved Det Juridiske fakultet

Her finner du informasjon som søknadsskjema, retningslinjer og reglement.

Forskerutdanning på UiB

UiB hovedside om ph.d.-graden har mye informasjon om hvordan man søker opptak, så begynn gjerne der.

Søke opptak

De fleste som søker opptak på ph.d.-programmet gjør det ved at de søker en stipendiatstilling. Disse lyses ut på fakultetets hjemmeside og på JobbNorge. Det er ikke faste søknadsfrister, men oppstarten på programmet vil være tidlig i januar, ettersom det første kurset starter da. Søknaden sendes dit stillingsannonsen angir.
Dersom du har finansiering, men vil søke opptak på ph.d.-programmet, bruker du UiBs søknadsskjema. Det står i skjemaet hvilke vedlegg som må være med. Søknaden sendes: Det juridiske fakultet, postboks 7806, 5020 Bergen.

Mer informasjon?

Har du spørsmål om opptak? Send en epost til phd@jur.uib.no. Se også fakultetets hovedside om ph.d.-programmet. I tillegg har fakultetet veiledninger til søkere og bedømmelseskomité som vi anbefaler alle søkere å lese.
Det overordnede reglementet som styrer opptak på ph.d.-programmet er Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen, se særlig § 5.