Hjem
Det juridiske fakultet

Bokkontroll på eksamen: Det juridiske fakultet

På juridiske skoleeksamener der du kan ta med analoge hjelpemidler – altså ordbøker, særtrykk, lovsamling i bokform – utføres det bokkontroll før eksamensoppgaven deles ut. Her finner du informasjon om hvordan det foregår.

Hovedinnhold

Analoge hjelpemidler er ikke lenger er tillatt på obligatoriske emner og norske spesialemner, og det utføres dermed ikke bokkontroll i disse emnene. Du skal møte i lokalet som beskrevet på siden På eksamensdagen

Reglene om tillatte hjelpemidler og innarbeiding finner du i fakultetets utfyllende regler §§ 3-9, 3-10 og 3-11, og utfyllende informasjon om hjelpemidler finner du ved å gå til Lovdata ved Det juridiske fakultet.  

På engelske spesialemner er analoge hjelpemidler fortsatt tillatt – se utfyllende regler § 3-9 for detaljert informasjon om hva du kan ha med. Unntak og tillegg vil være spesifisert i emnebeskrivelsen.

Husk alltid å sjekke emnesiden for hva som er tillatte hjelpemidler på den enkelte eksamen i god tid før eksamensdagen. Har du spørsmål kan du kontakte studieårsansvarlig på det aktuelle emnet.

På eksamener med bokkontroll gjelder følgende:

  • Møt i lokalet kl. 08.10. Gjør klar maskinen, legg lovlige hjelpemidler, studentkort, skrivesaker og eventuelt mat og drikke på pulten, sett vesken på anvist sted og forlat lokalet innen 08.30.
  • Du er selv ansvarlig for å ta med de hjelpemidlene du vil bruke – vi har ikke lovsamlinger eller lignende til utlån.
  • Bokkontrollen er en del av eksamen, og ulovlige hjelpemidler som avdekkes under kontrollen regnes derfor som medbrakt til eksamen. Dette kan bli vurdert som fusk eller forsøk på fusk.
  • Bokkontrollen foregår mellom 8.30 og 8.50. Kommer du for sent, må du vente utenfor til kontrollen er ferdig, og få kontrollert hjelpemidlene dine før du går inn i eksamenslokalet. Da risikerer du å komme senere i gang med eksamen. Hvis praktiske hensyn krever det, kan kontrollen gjennomføres etter at eksamensoppgaven er delt ut.
  • Får du inndratt hjelpemidler vil du bli kontaktet av fakultetet. Hvis saken ikke tas videre, vil de inndratte hjelpemidlene enten bli tilsendt, eller kan hentes i fakultetets informasjonssenter innen en gitt frist.
  • Du kan ikke ta med notater, bøker o.l. inn i eksamenslokalet når bokkontrollen er ferdig. Dette gjelder også lovlige hjelpemidler.
  • I tilfeller der det oppstår mistanke om fusk får du gjennomføre eksamen, men eventuell sensur blir sperret til saken er avgjort.