Hjem
Det juridiske fakultet
Slik er det å studere rettsvitenskap ved UiB:

Studentene forteller

Jusstudenter ved UiB har ulik bakgrunn og ulike drømmer for fremtiden. Noen drømmer om å bli dommere eller politijurister, andre vil arbeide med menneskerettigheter, havrett eller arbeidsrett.