Hjem
Det juridiske fakultet

Organisasjonen

Innhold

Det juridiske fakultet har delt ledelse, faglig og administrativ. Dekanen er fakultetets øverste leder, og leder også fakultetsstyret, som er fakultetets øverste organ. Fakultetsdirektøren leder det administrative personalet, og er sekretær for fakultetsstyret. Fakultetet har ikke instituttnivå.