Hjem
Det juridiske fakultet

Hvem gjør hva i administrasjonen

Administrasjonen er delt i to seksjoner, Studieseksjonen som har ansvar for studiesaker, og Forsknings- og stabsseksjonen som har ansvar for forskning, økonomi og HR. Her finnes en oversikt over hvem som gjør hva.