Hjem
Det juridiske fakultet

Hvem gjør hva i administrasjonen

Administrasjonen ved Det juridiske fakultet er delt i to seksjoner, Studieseksjonen som har ansvar for utdanning og studiesaker, og Forsknings- og stabsseksjonen som har ansvar for forskning, forskerutdanning og stabsfunksjoner. Her finnes en oversikt over hvem som gjør hva.