Hjem
Det juridiske fakultet

Eksternfinansierte forskningsprosjekter

Det juridiske fakultet er involvert i flere spennende prosjekt som har fått midler fra lokale og nasjonale aktører. På denne siden finner du en oversikt over disse prosjektene, og du kan lese mer om hvert enkelt av dem.

Politisjefens hatt på en hylle
«Politi- og påtalerett» er et 5-årig prosjekt som har fått midler fra Bergen Forskningsstiftelse, Det juridiske fakultet og Politidirektoratet. Prosjektet er ledet av Gert Johan Kjelby.
Foto/ill.:
Monica Roos
Pågående forskningsprosjekt