Hjem
Det juridiske fakultet

Syk på eksamensdagen - Det juridiske fakultet

Informasjon for deg som ikke kan møte på eksamen grunnet sykdom. UiB har egenmelding som gyldig fravær på eksamen, jf. Midlertidig forskrift om tillegg til forskrift 16. februar 2012 nr. 872 om opptak, studier, vurdering og grader ved UiB.

Hovedinnhold

Viktig: midlertidig forskrift

UiB har midlertidig innført egenmelding ved gyldig fravær på eksamen, jf. Midlertidig forskrift om tillegg til forskrift 16. februar 2012 nr. 872 om opptak, studier, vurdering og grader ved UiB. Den midlertidige forskriften skal sikre at studenter ved UiB får gjennomført sin utdanning og får ta sine grader og vitnemål uten forsinkelse på grunn av forhold knyttet til koronavirus (SARS-CoV-2). Forskriften gjelder ut høstsemesteret 2021.

Les mer om dette på Studieavdelingens side Syk på eksamen - der finner du blant annet egenmeldingsskjema for gyldig fravær ved eksamen. Egenmeldingsskjema må sendes inn senest én uke etter eksamensdagen for at det skal bli registrert gyldig fravær.

 

___________________

 

Ordinære regler:

Dersom du ikke kan møte til eksamen på grunn av sykdom, må dette dokumenteres for at ikke eksamen skal bli et tellende forsøk. Du må levere legeerklæring til fakultetet innen én uke etter eksamensdagen. Legeerklæringen må være utstedt senest eksamensdagen og må eksplisitt si at du på grunn av sykdom ikke kunne gjennomføre eksamen den aktuelle datoen. Sammen med legeerklæringen må du også levere et følgeskriv der du oppgir hvilke emner det gjelder. Følgeskrivet finner du nederst på denne siden.

Både legeerklæringen og følgeskrivet kan leveres i infosenteret eller sendes i posten til Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet, Pb. 7806, 5020 Bergen.

Se ellers Utfyllende regler for studier ved Det juridiske fakultet § 3-4 punkt 3 b)