Hjem

Det juridiske fakultet

STUDIESTART 2018

Informasjon om semesterstart ved Det juridiske fakultet

Velkommen til studiestart hausten 2018!

Tre studenter sitter i trappen på Jussbygget

Det er obligatorisk oppmøte for nye studenter ved Det juridiske fakultet måndag 13. august. Dette gjeld for nye studenter på alle studieår. Sjå programmet for studiestartveka for meir informasjon.

Alle studentar ved UiB må stadfeste utdanningsplanen sin i Studentweb og betale semesteravgift innan 1. september.

Er du ny student kan du først stadfeste utdanningsplanan din i Studentweb frå måndag 13. august. Dette får du hjelp til på orienteringsdagen. Du vil få tilgang til grupper og nødvendig informasjon i læringsplattforma Mitt UiB etter at du er registrert. Kan du ikkje møte på orienteringsdagen må du følge denne oppskrifta for semesterregistrering.

Merk at dei obligatoriske emna har kort påmeldingsfrist i Studentweb og starter tidleg med obligatorisk undervisning, sjå her for meir informasjon.

Spørsmål? Ta kontakt med informasjonssenteret