Hjem
Det juridiske fakultet

Utdanningskvalitet ved Det juridiske fakultet

Det juridiske fakultet har en målsetning om at utdanningskvalitet skal prege all studierelatert aktivitet.

Kvalitet er en måte å tenke og arbeide på. Det er ikke først og frem egne tiltak, men det er likevel av interesse å dokumentere hvordan denne kvalitetstenkingen konkret kommer til uttrykk i fakultetets arbeid med utdanningstilbudet. Gode rutiner, sikker forankring i fakultetets kultur, arenaer for kritikk og dialog, endringsvilje og -evne – alle slike ting bidrar til å utvikle kvaliteten. Ikke minst bidrar det til å utvikle kvalitetsbegrepet.