Hjem

Det juridiske fakultet

Utredning av ny studieordning

I desember 2013 vedtok fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet i Bergen at det skulle arbeides med utredning av ny studieordning ved fakultetet. Arbeidet foregikk frem til 2016, da det stoppet opp. Det nye dekanatet ønsker å ta opp igjen dette arbeidet gjennom en åpen og inkluderende diskusjon ved fakultetet.

Nytt dekanat tar opp tråden i arbeidet med utredning av ny studieordning.
Foto:
Emil Breistein

Etter at Studieordningskomiteen avga sin siste av i alt to delinnstillinger i april 2016, har arbeidet med en mulig reform av studieordningen stått stille. 

Dekanatet mener at tiden nå er moden for å prøve å gjenopplive diskusjonen om en mulig studiereform. Håpet er at en åpen og inkluderende diskusjon skal kunne lede frem til løsning med bred støtte i fagmiljøet. I denne forbindelse presenterer dekantatet et diskusjonsnotat adressert til alle ansatte og studenter ved fakultetet. I notatet argumenteres det for at det er behov for å endre dagens studieordning på en del punkter, og det skisseres deretter tre ulike alternativer for en mulig reform. De tre alternativene legges frem uten noen klar anbefaling. Poenget på det nåværende stadium er å invitere til en bred debatt blant fakultetets ansatte og studenter.

Det er utarbeidet et nytt diskusjonsnotat om metodeundervisningen av en eventuell revidert studieordning. Notatet er å finne øverst i listen av vedlegg nede på siden.

I anledning det nye diskusjonsnotatet inkalles det til ALLMØTE 16 MAI kl. 13:15 i auditorium 4.

Referat: 
Fredag 26. januar klokka 10.00 var alle tilsatte invitert til et allmøte, ledet av dekan Karl Harald Søvig og Halvard Haukeland Fredriksen, visedekan for undervisning. Her ble resultatet fra spørreundersøkelsen som ble sendt til alle tilsatte lagt fram. Etter framleggelsen ble det åpnet for diskusjon.  

Her finner du lenke til resultatene fra spørreundersøkelsen

Innkomne høringsuttalelser:
Frist for å komme med høringsuttalelser til notatet ble satt til 19 januar 2018. 

01. juni 2018: Innspill om metodeundervisningen fra Askeland, Tande og Monsen.
09. mai 2018: Høringsuttalelse JSU.
23. januar 2018: Innspill Skar.
22. januar 2018: Innspill Aall.
22. januar 2018: Innspill Nordtveit.
20. januar 2018: Høringsuttalelse Tingsrett og Erstatningsrett.
20. januar 2018: Innspill Franklin.
20. januar 2018: Innspill Groning m.fl.
19. januar 2018: Innspill Tøsdal.
19. januar 2018: Innspill Kjelby.
19. januar 2018: Innspill Skodvin og Holmøyvik.
19. januar 2018: Innspill Aarli m.fl.
19. januar 2018: Innspel frå deler av forvaltningsrettsmiljøet.
19. januar 2018: Innspill kontraktsrettsmiljøet.
19. januar 2018: Innspill Lunde, Tande og Kjelland.
18. januar 2018: Inspel Myklebust.
18. januar 2018: Innspill fra kursansvarlige i strafferett m.fl
18. januar 2018: Tilsvar fra UiA om studieordningen i Bergen.
16. januar 2018: Innspill fra Øyen og Strandberg.
16. januar 2018: Kommentar dommerforeningen.
11. januar 2018: Forslag til reform i studieordningen - Jussformidlingen.
04. januar 2018: Innspill Rassmussen om yrkesetikk.
02. januar 2018: Innspill Rasmussen om forvaltningsrettsfaget.
11. desember 2017: Innspill fra Jørn Sunde om metodeundervisningen.