Hjem
Det juridiske fakultet

Kandidatarrangement ved Det juridiske fakultet

Hvert år blir alle som oppnår en mastergrad i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen invitert til fakultetets høytidelige kandidatarrangement.

Kandidatarrangement ved Det juridiske fakultet
Foto/ill.:
UiB, Ingvild Festervoll Melien

Kandidatarrangementet arrangeres alltid fredag i uke 24.

Kandidatarrangementet er en høytidelig avslutning for kandidater som har avsluttet, eller avslutter, mastergraden i rettsvitenskap høsten eller våren det aktuelle studieåret. Kandidatene blir hedret med taler og musikk, og får overrekt en hilsen fra fakultetet.

Arrangementet er kun for påmeldte kandidater. Kandidater som ikke har meldt seg på via det elektroniske påmeldingsskjemaet vil ikke bli oppropt under arrangementet. Hver kandidat får ha med seg to gjester.

Kandidatene blir invitert til arrangementet via Mitt UiB i løpet av mars/april. Kandidater som avsluttet i høstsemesteret, og dermed ikke har tilgang til Mitt UiB vil få invitasjon via e-post. Hvis du ikke har fått den, ta kontakt på kandidatarrangement@jurfa.uib.no.