Hjem
Det juridiske fakultet
Nyhet

Ny bok av Hans Fredrik Marthinussen

Med god hjelp av dyktige masterstudenter har professor Hans Fredrik Marthinussen utgitt boken "Internasjonale konkurser - med særlig fordypning i bankinsolvens".

tom banksafe
Foto/ill.:
www.colourbox.com

Marthinussen er redaktør av boken og har selv skrevet ett kapittel. Resten av boken består av tre særskilt gode masteroppgaver, skrevet av studenter ved Det juridiske fakultet. Dette er et resultat av fakultetes satsning på masteroppgaver og studentstipend.

De tidligere studentene som har bidratt i boken er Kristine-Ýr Grøntved, Lars Olav Viset og Lars-Erik Østerbø.

 

Omtale fra Cappelen Damm:

"Internasjonale konkurser omhandler en rekke problemstillinger som oppstår når en virksomhet med tilknytning til flere land, går konkurs. De såkalte internasjonale konkursene har alltid skapt problemer, og for en bostyrer har det ofte vært vanskelig, både rettslig og rent faktisk, å disponere over aktiva i utlandet.
 
Forfatterne tar utgangspunkt i selve grunnproblemet i konkurser med tilknytning til flere land, nemlig likebehandling av kreditorene. De går altså i dybden på noen svært sentrale emner, og boken er derfor et godt utgangspunkt for alle som vil forstå problemstillingene som oppstår ved grenseoverskridende konkursbehandlinger og konkurser i internasjonale bankkonsern.
 
I lys av likebehandlingsspørsmålet går forfatterne så nærmere inn på problemstillinger knyttet til bankkonkurser, med utgangspunkt i de islandske bankenes kollaps i 2008 og virkningene av dette i Norge. Det gis en kort redegjørelse for regelverket for offentlig administrasjon av banker, mens hovedtyngdepunktet i behandlingen av bankkonkurser ligger på behandlingen av filialer av utenlandske banker. 
 
Boken behandler norsk internasjonal konkursrett, i tillegg til utførlige redegjørelser for internasjonale regelverk av betydning for både materiell norsk rett og våre folkerettslige forpliktelser. Også forslaget til ny norsk regulering av den internasjonale konkursretten drøftes."

 

Innholdsfortegnelse og mer informasjon om boken finner du hos Cappelen Damm