Hjem
Det juridiske fakultet
Nyhet

Postdoktorstipend til Maja Janmyr

Maja Janmyr er innvilget et personlig postdoktorstipend fra Norges Forskningsråd under programmet FRIPRO.

Maja Janmyr
Foto/ill.:
Magnus Halsnes

Hovedinnhold

Det var en tilslagsprosent på 13,8 % for samfunnsfaglige og humanistiske prosjektsøknader i denne søknadsrunden, og Maja Janmyr var én av ni som fikk innvilget personlig postdoktorstipend - av en søkermasse på 75 prosjekter.


Maja skrev ph.d.-avhandling om menneskerettighetene til flyktninger i Uganda, og i desember avsluttet hun en toårig forskerstilling på prosjektet Migration to Norway.


I sitt nye prosjekt har hun vendt søkelyset mot flykninger i Midtøsten. Som i doktorgradsprosjektet, vil hun rette oppmerksomheten mot flyktningers menneskerettigheter fra et rettssosiologisk og empirisk perspektiv. Det fireårige prosjektet innebærer flere lengre forskningsopphold, blant annet i Libanon og Tyrkia, hvor de omfattende flyktningstrømmene har medført betydelige menneskerettslige og sikkerhetsmessige utfordringer.

 

Avhengig av ekstern finansiering


Maja forteller at man som oftest er avhengig av ekstern finansiering for å kunne gjennomføre denne typen forskning.

- Stipendet fra Forskningsrådet gir meg økonomisk handlingsrom for de planlagte reise- og oppholdsutgiftene. Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på nyåret, sier hun.

 

Mer informasjon


Se vedlegget "innvilgede prosjekter" på Forskningsrådet sine nettsider for å lese mer om dette og de andre prosjektene som nådde opp.