Hjem
Det juridiske fakultet

Malgorzata Cyndecka: "The Applicability and Application of the Market Economy Investor Principle"

Malgorzata Cyndecka
Foto/ill.:
Eirik Holmøyvik

Hovedinnhold

Disputas fredag 23. januar kl. 10.15 

Auditorium 2, Jussbygget, Magnus Lagabøtes plass 1. 

Avhandlingens tittel: «The Applicability and Application of the Market Economy Investor Principle» 

 

Opponenter: 

1. opponent Førsteamanuensis Pernille Wegener Jessen, Aarhus Universitetet 

2. opponent Førsteamanuensis Sune Troels Poulsen,Københavns Universitet 

Øvrig medlem av komiteen: 

Førsteamanuensis Ronny Gjendemsjø, Universitetet i Bergen

 

Pressemelding:

Ingen statsstøtte når staten opptrer som privat investor

EU/EØS-statsstøtteregelverket setter grenser for muligheten medlemsstater har til å gi støtte til næringsvirksomhet. I utgangspunktet er statsstøtte som vrir eller truer med å vri konkurransen og påvirker samhandelen i EU/EØS-området forbudt. Statsstøttebegrepet, slik dette er definert i artikkel 107(1) i traktaten om Den europeiske unions virkemåte og EØS-avtalen artikkel 61(1), omfatter støtte i enhver form som kommer fra offentlige kilder. Slik støtte kan for eksempel komme i form av direkte tilskudd, lån, garanti eller fritak fra skatter og avgifter.

Staten, kommuner eller fylker kan likevel investere i foretak uten at dette anses som statsstøtte, dersom de opptrer på samme måte som en rasjonell og profittorientert privatinvestor ville ha opptrådt under liknende omstendigheter i markedet. Slike investeringer er i samsvar med det såkalte markedsøkonomiske investorprinsippet eller «privatinvestortesten». Som deleier i SAS kan Norge derfor gi selskapet en garanti dersom en privat eier ville ha ansett en slik garanti for å være økonomisk forsvarlig.

Avhandlingen drøfter spørsmål om anvendbarheten til privatinvestortesten, dvs. om testen kan anvendes i den aktuelle situasjon, og dens anvendelse, dvs.  hvordan man skal sammenlikne statens investering med den tilsvarende investering gjort av en hypotetisk, og profittorientert privat entreprenør, kreditor, långiver, eller selger. Avhandlingen påviser at testen innebærer en reell økonomisk vurdering av det offentlige som markedsaktør, og dermed ikke utgjør en skjønnsmessig vurdering med politiske undertoner. Privatinvestortesten bidrar dermed til at statsstøttereglene oppnår sitt formål, og fremmer like vilkår for alle markedsaktører.

Personalia: 

Małgorzata Cyndecka er født i 1981 i Poznań (Polen). Hun skrev to masteroppgaver ved Nicolaus Copernicus University (UMK) i Toruń (2005 og 2007). I 2006/2007 var hun erasmusstudent ved Det juridiske fakultet ved UiB hvor hun skrev en stor masteroppgave i 2008. Etter å ha vært Blue Book stagiaire ved Directorate General for Competition ved EU-kommisjonen i Brussel jobbet hun som juridisk rådgiver i Advokatfirmaet Schjødt DA. I 2009 ble hun doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Bergen.

Kontaktpersoner:

Małgorzata Cyndecka, tlf. 55 58 97 41, epost: Malgorzata.Cyndecka@jur.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen

E-post: mediekontakt[ætt]uib.no

Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for juridiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte