Hjem
Det juridiske fakultet
Nyhet

Det juridiske fakultet med eget lærings- og formidlingssenter

Dragefjellet lærings- og formidlingssenter skal bidra til å heve kvaliteten på undervisningen og synligjøre forskning og annen aktivitet ved fakultetet.

Doktorpromosjon, 2015 oppsummering

Summary from the "Doctor Promotion"-project
Produsent:
Dragefjellet Centre of Learning and Communication, by André Kvalvågnes, Knut M. Tande and Øystein L. Iversen

Hovedinnhold

Det nye senterets primære mål er å benytte digitalisering til å videreutvikle undervisningen og den faglige aktiviteten ved Det juridiske fakultet, i tillegg til å drive aktiv forskningsformidling.


– Undervisning, forskning, formidling og innovasjon er de fire hovedformålene til universitetet. Med det nye senteret ser vi en ny måte å drive forskningsformidling på, som gjør at vi kan nå ut til bredere målgrupper, sier fakultetsdirektør Øystein L. Iversen.

Store ambisjoner


Visedekan for digitalisering, Knut M. Tande, har bidratt sterkt til at senteret har blitt en realitet. Sammen med fakultetsdirektør Iversen har han jobbet hardt for å tilføre senteret de nødvendige ressursene og kompetansen som kreves for å nå målsetningene.


– Helt siden 2012 har fakultetet jobbet aktivt for digital undervisning. Det startet med opptak av forelesninger, men ambisjonene har hele tiden vært å bygge opp kompetanse til noe større, både innen undervisning og forskning. Vi har kjøpt inn utstyr over tid, og kombinert med at vi nå har ansatte til å jobbe med digitalisering, har vi fått kapasitet og kompetanse som forsvarer at dette er et eget senter, forteller Tande og fortsetter:

– Underveis har vi også fått innspill fra pedagogisk kompetanse ved UiB om at vi er på riktig vei i det vi gjør i undervisningen. Vi har også fått skryt for at så mange forelesere er med på utviklingen. Det er viktig med et fortsatt høyt ambisjonsnivå, der den videre utviklingen får et sterkest mulig fundament i forsknings- og undervisningsmiljøet. Digitalisering har ingen verdi i seg selv, og det er viktig at den digitale og faglige kompetansen samarbeider om best mulig pedagogikk og formidling, slik som det vil være mulighet for gjennom vårt senter. Det digitale gir muligheter som vi bare ser konturene av nå, fastslår Tande.


Doktorpromosjonsprosjektet 2015


Det største prosjektet senteret har gjennomført til nå er Doktorpromosjonsprosjektet. Prosjektet dokumenterer den akademiske begivenheten som finner sted to ganger i året i Håkonshallen, der samtlige nye doktorer ved universitetet får sitt diplom og gratulasjoner fra universitetet. Som en del av prosjektet intervjuet produsentene av filmen også en utvalgt stipendiat fra hver av de ulike fakultetene, som de fulgte på markeringen i Håkonshallen og ellers i stipendiatens egne fagmiljø.


– Det er viktig å synliggjøre hva universitetet og fakultetene står for. Senteret vil fortsette å dokumentere begivenheter på denne måten for å synliggjøre hvilken kompetanse og ressurser vi har på ulike områder, forklarer Tande.


Om årsaken til at akkurat Det juridiske fakultet har tatt på seg dette oppdraget, sier visedekanen følgende:


– Vi har ligget langt fremme når det gjelder digitalisering av undervisning, særlig når det kommer til opptak av forelesninger og interaksjon med studentene på nett. Men planen har hele tiden vært at vi skal bruke digitaliseringen til å formidle forskning og aktiviteten til fakultetet mer generelt. Doktorpromosjonsprosjektet var en stor produksjon, og dermed en god mulighet for oss til å se hvor mye vi kunne klare å yte i lærings- og formidlingssenteret. Vi fikk bekreftet at vi kunne håndtere store arrangementer og formidlingsprosjekter ved hjelp av det utstyret og de ansatte vi har tilgang på. For et halvt år siden hadde vi aldri sett for oss noe sånt, så utviklingen har gått veldig raskt, smiler Tande.


Mange bidragsytere


Doktorpromosjonsprosjektet har vært et samarbeid mellom Dragefjellet lærings- og formidlingssenter og Tane H. Høisæter og Mathilde Holm fra Kommunikasjonsavdelingen ved UiB. Fra senteret har André Kvalvågnes og Martin Håndlykken vært sentrale bidragsytere.


– Det er mange her som utfyller hverandre på en god måte. Videre blir det viktig at både ledelsen og de vitenskapelige- og administrativt ansatte også er involvert. Det er en ambisjon at flere og flere blir med på denne aktiviteten og får en bevissthet knyttet til mulighetene som ligger i det digitale, fastslår Tande.


Høsten 2014 fikk Tande Juridisk Studentvalgs ærespris for at han hadde sørget for podcasting av alle forelesninger, og på den måten gjort fakultetet til et foregangsfakultet innen digital undervisning.  Han blir også stadig hanket inn av andre fagmiljøer som vil lære av fakultetet på dette området. Selv mener han at man på mange måter avskjærer fremtidig utvikling dersom man ikke henger med på den digitale utviklingen.


– Jeg ser at det digitale gir enormt store muligheter hvis man sørger for å koble det til det faglige, og ikke minst til det pedagogiske. Det digitale i seg selv er ikke verdt noe, men det er når du kobler det faglige og digitale sammen – og utnytter de mulighetene kombinert – at du vil se resultater, poengterer en engasjert Tande.