Hjem

Det juridiske fakultet

Hjelpemidler til eksamen ved Det juridiske fakultet

Student med lovsamling under armen
Foto:
Eivind Senneset
  • De generelle reglene for tillatte hjelpemidler er presisert i fakultetets utfyllende regler, § 3-5. Merk at det er egne regler for ordbøker. Reglene for henvisninger, tilføyelser, understrekninger og lignende finner du samme sted, i § 3-7. Se også presentasjonen nederst på denne siden.
  • Tillatte hjelpemidler på eksamen kan variere fra emne til emne, så du må sjekke hva som er tillatt hver gang du skal ta eksamen. Du finner fullstendig informasjon under "Hjelpemiddel til eksamen" i emnebeskrivelsen.
  • Du må også sette deg inn i reglene for eksamen i UiB sin regelsamling. Se særlig § 6.12 (1) c) om elektronisk utstyr.
  • Alle hjelpemidler du ønsker å bruke til eksamen skal underlegges bokkontroll før eksamensstart.