Hjem
Det juridiske fakultet
Satsningsområde

Økt satsing på skatterett

I lys av Panama papers-avsløringene blir viktigheten av skatterett stadig mer synlig. Det juridiske fakultet og NHH samarbeider for å øke kompetansen på området.

Skatterett i Norge

I lys av Panama papers-avsløringene blir viktigheten av skatterett stadig mer synlig.
Produsent:
Dragefjellet lærings- og formidlingssenter

Hovedinnhold

I Norge er det akademiske skatterettslige fagmiljøet svært lite, og skatteforvaltningen og private firma har knyttet til seg de fleste skattejuristene i landet. I samarbeid med NHH, øker nå Universitetet i Bergen satsingen på fagområdet. Målet er å styrke fagmiljøet, og dermed tiltrekke seg flere forskere til skatterett.

I videoen over får du kommentarer av Benn Folkvord (professor i skatterett), Kristian Kvamme (jurist i Skattedirektoratet) og Guttorm Schjelderup (professor i økonomi).