Hjem
Det juridiske fakultet
Nyhet

Det juridiske fakultet blir "fadder" for ny offentlig sektor-ph.d.

Skatt vest har i samarbeid med Det juridiske fakultet fått godkjent en ny offentlig sektor-ph.d.

Bilde av inngangen til jussbygget
Foto/ill.:
Magnus Halsnes

Hovedinnhold

Skatt vest – i tett samarbeid med Det juridiske fakultet - søkte nylig Norges Forskningsråd om en ph.d.-stilling under den nye ordningen for offentlig sektor-ph.d. – og har nå fått beskjed om at søknaden er innvilget. Stipendiaten er Skatt vest-ansatt Guri Lindblad (35), alumn fra vårt fakultet.

Guri vil være tilknyttet fakultetets ph.d.-program på samme måte som andre eksternt tilknyttede stipendiater, men vil likevel sitte store deler av fireårsperioden på Dragefjellet og således være en integrert del av stipendiatmiljøet på huset. Istedenfor undervisningsplikt skal hun jobbe 25% for Skatt vest med andre oppgaver enn avhandlingen. Finansieringen er et 50/50 spleiselag mellom Forskningsrådet og Skatt vest.

Prosjektet til Guri har arbeidstittelen ‘Hovedytelseslæren i norsk avgiftsrett’ og passer inn i en planlagt satsing på skatte- og avgiftsrett som fakultetet nå initierer i samarbeid med Skatt vest og Norges Handelshøyskole. Som et ledd i denne satsingen er professor i skatterett ved Universitetet i Stavanger, Benn Folkvord, nylig ansatt som professor II ved fakultetet.

Under forutsetning av at Forskningsutvalget ved fakultetet tar opp Guri Lindblad på ph.d.-programmet så starter hun arbeidet med prosjektet sitt 1. november.